Voorschool Montessori Boven ‘t IJ

Kampina 5
1025 DD Amsterdam

Telefoon: 020- 6371194 (school

Groepen

Voorschool Montessori Boven ‘t IJ bestaat uit twee groepen van 15 kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. Er zijn 2 gediplomeerde leidsters in dienst die samen de kinderen begeleiden. Momenteel is  er ook een PW 4 stagiaire op de maandag, dinsdag en woensdag.

De voorschool is gevestigd in basisschool  11e Montessori Boven ’t IJ, er wordt nauw samengewerkt met de groepen 1/2 van de basisschool (de vroegschool). 

groep A: maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdagochtend

groep B: maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend

Ochtend: 8.30 uur – 12.15 uur en Middag: 13.00 uur – 15.15 uur

VVE methodiek/ doorgaande lijn

Op de voorschool wordt gewerkt met  het programma Puk & Ko, Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen.

Zelf doen, zelf ontdekken en zelf ervaren is de beste weg om tot het ontwikkelen van zelfstandigheid en het dragen van eigen verantwoordelijkheid te komen.

De groep ziet er verzorgd en overzichtelijk uit, er wordt gewerkt met hoeken: de huishoek, de bouwhoek, de knutselhoek de  leeshoek en de themahoek. Steeds zie je in de inrichting  het thema waarmee gewerkt wordt terug.

De voorschool en vroegschool werken nauw samen door middel van het programma Ko Totaal en doordat de leidsters van de voorschool ook werken met het Montessori materiaal. Beide leidsters hebben een cursus voor montessorileidster op een peutergroep gevolgd.

De overgang van voorschool naar vroegschool op 4 jarige leeftijd is hierdoor niet groot meer.

Buitenruimte

Het onderbouw-schoolplein grenst aan de binnenruimte van de voorschool.

Het is een grote speelplaats, de peuters spelen vaak samen met de kleuters buiten. Er is een zandbak, er zijn veel fietsjes en ander buitenspelmateriaal. Net nieuw zijn een aantal klim/klauter attributen aan de rand van het schoolplein.

Ouderbetrokkenheid

De school heeft  een mooie ouderkamer, gelegen naast de voorschoolruimte, waar de oudercontactmedewerkster activiteiten voor ouders organiseert. Doel is de ouders te  betrekken bij de voor en vroegschool,  hen te laten zien hoe hun kind speelt en daardoor leert. Dit gebeurt door themabijeenkomsten voor  ouders en door het aanbieden van het programma VVE thuis. VVE thuis stimuleert de ouder samen met hun kind activiteiten te ondernemen en er vooral plezier aan te beleven.

Verder werkt de oudercontactmedewerkster vraaggericht en kan themabijeenkomst organiseren naar behoefte van de ouders of een ouder doorverwijzen naar een andere instantie als er specifieke vragen zijn.

 Specifieke locatie eigenheden

De combinatie van het werken volgens Maria Montessori en het programma Puk & Ko.

De ruimte van de voorschool wordt gedeeld met een naschoolse opvang groep.

Hier kunt u de inspectierapporten inzien >>

U kunt uw kind om veel redenen inschrijven op een voorschool of peuterspeelzaal. U wilt bijvoorbeeld dat uw kind met leeftijdgenootjes in contact komt of in een andere omgeving met ander spelmateriaal kan spelen. Of u wilt dat uw kind gestimuleerd wordt in het gebruiken van de (Nederlandse) taal. Maar het kan ook zijn dat u wat meer tijd voor uzelf wilt hebben.

Download informatieboekje
In het informatieboekje vindt u meer informatie over de voorschool en de peuterspeelzaal. Over onze werkwijze, ouderbetrokkenheid, afspraken, beleid en samenwerking met andere partijen.

Informatieboekje Combiwel

Plaatsingsbeleid:
Kinderen met een (doelgroep) indicatie worden 4 dagdelen  geplaatst, kinderen zonder (doelgroep) indicatie worden 2 dagdelen geplaatst. Daarbij hebben kinderen met een (doelgroep) indicatie voorrang bij plaatsing. Er wordt vervolgens geplaatst op volgorde van de wachtlijst.

Stadsdelen West en Zuid
Voor deze stadsdelen gelden tevens de onderstaande voorrangcriteria:

  • kinderen met een (doelgroep) indicatie uit plaatsingsgebied met een broertje of zusje op de (voor) school
  • kinderen met een (doelgroep) indicatie uit het plaatsingsgebied
  • kinderen zonder indicatie uit plaatsingsgebied met een broertje of zusje op de (voor) school
  • kinderen zonder indicatie uit plaatsingsgebied
  • kinderen met (doelgroep) indicatie buiten plaatsingsgebied
  • kinderen zonder indicatie buiten plaatsinggebied

 

Locatieoverzicht

- Amsterdam Noord (PDF)
- Amsterdam West (PDF)
- Amsterdam Zuid (PDF)

 

Inschrijven kan vanaf het moment dat uw kind 1 jaar is. Voordat u zich inschrijft nodigen wij u uit een kijkje te nemen bij de peuterspeelzaal van uw keuze. Voor de voorscholen geldt dat zij gekoppeld zijn aan een basisschool. Dit houdt in dat uw kind in principe doorstroomt naar dezelfde basisschool. Voor de voorscholen en de peuterspeelzalen kunt u uw kind inschrijven via onderstaand formulier. Voor meer informatie kunt u bellen met onze afdeling planning en plaatsing, telefoonnummer: 020- 575 47 00. De afdeling planning en plaatsing is bereikbaar op dinsdag- woensdag- donderdag van 10.00-12.00 uur en 13.00- 15.00 uur.

Een inschrijfbevestiging krijgt u thuisgestuurd.

 

Inschrijfformulier Peuterspeelzaal / Voorschool

  • Deze vind u op de zorgpas. (BSN)
  • Deze vind u op de zorgpas. (BSN)
  • prive / mobiel