Voorschool Montessori Boven ‘t IJ

Kampina 5
1025 DD Amsterdam

Telefoon: 020- 6371194 (school

Voorschool Montessori Boven ‘t IJ heeft twee groepen:

Groep A: maandagochtend-dinsdagmiddag-woensdagochtend -donderdagochtend

Groep B: maandagmiddag- dinsdagochtend- donderdagmiddag- vrijdagochtend

Openingstijden: ochtend: 8.30 -12.00 middag 13.00 – 15.15 uur

Op de Montessori Boven ‘t IJ wordt gewerkt met de methodiek Ko Totaal

Hier kunt u de inspectierapporten inzien >>

U kunt uw kind om veel redenen inschrijven op een voorschool of peuterspeelzaal. U wilt bijvoorbeeld dat uw kind met leeftijdgenootjes in contact komt of in een andere omgeving met ander spelmateriaal kan spelen. Of u wilt dat uw kind gestimuleerd wordt in het gebruiken van de (Nederlandse) taal. Maar het kan ook zijn dat u wat meer tijd voor uzelf wilt hebben.

Download informatieboekje
In het informatieboekje vindt u meer informatie over de voorschool en de peuterspeelzaal. Over onze werkwijze, ouderbetrokkenheid, afspraken, beleid en samenwerking met andere partijen.

Informatieboekje Combiwel

Plaatsingsbeleid:
Kinderen met een (doelgroep) indicatie worden 4 dagdelen  geplaatst, kinderen zonder (doelgroep) indicatie worden 2 dagdelen geplaatst. Daarbij hebben kinderen met een (doelgroep) indicatie voorrang bij plaatsing. Er wordt vervolgens geplaatst op volgorde van de wachtlijst.

Stadsdelen West en Zuid
Voor deze stadsdelen gelden tevens de onderstaande voorrangcriteria:

  • kinderen met een (doelgroep) indicatie uit plaatsingsgebied met een broertje of zusje op de (voor) school
  • kinderen met een (doelgroep) indicatie uit het plaatsingsgebied
  • kinderen zonder indicatie uit plaatsingsgebied met een broertje of zusje op de (voor) school
  • kinderen zonder indicatie uit plaatsingsgebied
  • kinderen met (doelgroep) indicatie buiten plaatsingsgebied
  • kinderen zonder indicatie buiten plaatsinggebied

 

Locatieoverzicht

- Amsterdam Noord (PDF)
- Amsterdam West (PDF)
- Amsterdam Zuid (PDF)

 

Inschrijven kan vanaf het moment dat uw kind 1 jaar is. Voordat u zich inschrijft nodigen wij u uit een kijkje te nemen bij de peuterspeelzaal van uw keuze. Voor de voorscholen geldt dat zij gekoppeld zijn aan een basisschool. Dit houdt in dat uw kind in principe doorstroomt naar dezelfde basisschool. Voor de voorscholen en de peuterspeelzalen kunt u uw kind inschrijven via onderstaand formulier. Voor meer informatie kunt u bellen met onze afdeling planning en plaatsing, telefoonnummer: 020- 575 47 00. De afdeling planning en plaatsing is bereikbaar op dinsdag- woensdag- donderdag van 10.00-12.00 uur en 13.00- 15.00 uur.

Een inschrijfbevestiging krijgt u thuisgestuurd.

 

Inschrijfformulier Peuterspeelzaal / Voorschool

  • Deze vind u op de zorgpas. (BSN)
  • prive / mobiel