Voedselbank Zuid

Voedselbank

www.voedselbankadamzuid.nl

Marius Singels, spin in het web bij de Voedselbank Amsterdam – Zuid. Combiwel draagt de voedselbank een warm hart toe. Yvonne Liefhebber (projectmedewerker) staat indien nodig de voedselbank met raad en daad bij. Zo heeft zij bijvoorbeeld geregeld dat de voedselbank onderdak heeft gevonden op Lutmastraat 61a ,waar ook de Klussendienst en Opvoed Ondersteuning zijn gehuisvest.

Onderstaand artikel is afkomstig uit het ledenmagazine Dichterbij van Rabobank Amsterdam – winter 2010.

Marius Singels, spin in het web bij de Voedselbank Amsterdam-Zuid.
De bevlogen coördinator laat geen kans onbenut om partijen aan zich te binden. ‘Ik maak ze moreel medeverantwoordelijk.’

Het lijkt een tegenstelling: de Voedselbank en Amsterdam-Zuid. Toch zijn gemiddeld 100 gezinnen uit dit stadsdeel afhankelijk van hun hulp. Marius: ‘Zuid is meer dan de P.C. Hooftstraat en er wonen niet alleen yuppen.’ De gepensioneerde spoorman heeft zich twee jaar geleden laten strikken als coördinator.
‘Ik voer veel gesprekken met onze klanten, hulpinstanties, sponsors en de gemeente. Door goed te luisteren en wederzijds begrip te creëren probeer ik partijen aan ons, maar ook aan elkaar te binden.’
Rabobank Amsterdam benaderde Marius om een inzamelingsactie te organiseren en Marius zag gelijk meer mogelijkheden.

‘Elke week helpen wij gezinnen door het uitdelen van voedselpakketten. Maar hiermee zijn we er nog niet’, vertelt Marius. ‘Met iedereen die een voedselpakket ontvangt houden we een intakegesprek. Het is bijna nooit ‘alleen’ het tekort aan eten. Veel van onze klanten zijn in een sociaal isolement geraakt. Met een totaalaanpak kunnen wij hen echt verder helpen. Wij richten ons sterk op moeder en kind. Vaak zijn onze gezinnen ook klant bij welzijnsinstantie Combiwel. Hier krijgen ze bijvoorbeeld hulp bij opvoeding en kinderopvang. Een samenwerking lag voor de hand.’

Cees Heemskerk, adviseur hypotheken bij Rabobank Amsterdam, legde het eerste contact met Marius, die op zijn beurt Cees introduceerde bij Combiwel. Voor het jaarlijkse Combiwel zomerkamp leek dit jaar geen budget. Met een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de bank kon het kamp toch doorgaan. ‘Bovendien hielpen medewerkers tijdens de kampdagen’, vertelt Marius enthousiast. Cees vult aan: ‘Zo betrekken we onze medewerkers bij hun werkgebied. Je geeft de kinderen een onvergetelijke gebeurtenis, iets om op school te vertellen na de vakantie. Deze kinderen gaan vaak niet met hun ouders op vakantie. Het was voor alle betrokkenen een onvergetelijke ervaring.’

Marius: ‘Door het geven van cursussen willen we onze klanten hun empowerment teruggeven. We leren ze inventief koken, budgetteren, solliciteren en nog veel
meer. Ze worden zelfstandiger, vinden weer de aansluiting en dat maakt de kans op een succesvolle uitstroom groter. Ons nieuwste initiatief past in die filosofie. We hebben sinds kort een eigen supermarkt geopend. Naast de gebruikelijke pakketten krijgen klanten per maand 20 euro om naar eigen inzicht uit te geven. Zo leren ze zelf keuzes maken. De calculators die Rabobank Amsterdam gaf helpen om binnen het
budget te blijven.’

Intakegesprekken, pakketten uitdelen, sponsors werven en bruggen slaan. Marius doet het allemaal. ‘Ongeacht met wie je aan tafel zit, is het belangrijk om een
gezamenlijk doel te vinden. Zo maak je mensen maar ook organisaties moreel medeverantwoordelijk.’ Op de opmerking dat het klinkt als een fulltime baan haalt hij
laconiek zijn schouders op.’Die dankbare gezichten en het feit dat bijna 60% binnen een jaar uitstroomt, maakt het voor mij de moeite waard.’

TEKST: DANA WASSENAAR BEELD: MARCO KEIJZER