home blob 6 combiwel.nl

Mensen maken de stad

Het gebeurt in je buurt, op straat, om de hoek, bij buren, op school of bij je thuis

Mensen maken de stad

Het gebeurt in je buurt, op straat, om de hoek, bij buren, op school of bij je thuis

Combiwel Buurtwerk

Onze droom: “Iedere Amsterdammer leeft in een 100% sociale en energierijke buurt”

In de 100% sociale en energierijke buurt ondersteunen en inspireren mensen, organisaties en ondernemers elkaar duurzaam en gaan zij met elkaar verbindingen aan, ongeacht leeftijd of afkomst. Wij bouwen mee en zijn katalysator in de buurt. Wij stimuleren Amsterdammers van alle leeftijden om elkaar te zien, energie te ontwikkelen en in beweging te komen.

We kunnen het niet alleen, we doen het samen. Blij dat je in de buurt bent!

  • Buurtwerk bestaat o.a. uit de Huizen van de Wijk, Combiwel Sport, Combiwel Junior, Jongerenwerk, Voor Elkaar in West & Zuid, Ontmoetingscentra Dementie & Mantelzorg

Combiwel Buurtteams

In alle buurten van Amsterdam West staan buurtteams voor u klaar. Onze medewerkers denken met u mee en ondersteunen u waar nodig. Voor de oplossing kijken we naar wat u zelf kan en hoe uw omgeving kan helpen. Soms kan een makkelijk antwoord op uw vraag al genoeg zijn. Heeft u meer ondersteuning nodig? Dan maken we samen een plan!

  • Bij Buurtteam West kun je terecht voor o.a. vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid

Combiwel voor Kinderen

Combiwel voor Kinderen is een non-profit kinderopvangorganisatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Wij investeren maximaal terug in onze kinderen, medewerkers en de samenwerking met scholen en ouders. Ons streven is kansengelijkheid voor ieder kind van 0 tot 13 jaar. Met een uitdagend activiteitenpakket bieden wij kinderen de mogelijkheid zich maximaal te ontplooien. Onze deskundige pedagogisch medewerkers en coaches staan elke dag klaar voor de kinderen. Zij zorgen, in een ontspannen sfeer, voor de best mogelijke begeleiding. Samen zetten wij een extra stap voor onze Amsterdammertjes!

  • Combiwel voor Kinderen heeft o.a. peutercombi's, voorscholen, BSO's en IKC's

Combiwel Projecten

Stichting Combiwel Projecten heeft als doel het bevorderen van een samenhangend geheel van activiteiten, welke beogen de sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of studeren in het werkgebied van Stichting Combiwel Amsterdam (de bestuurder) te ondersteunen en te versterken.

  • Kamers met Kansen is het enige project dat in Stichting Combiwel Projecten is ondergebracht.