Okido

Ouders willen het beste voor hun kind en het liefst willen kinderen samen met leeftijdgenootjes spelen en opgroeien. Soms wil dat niet goed lukken. Dan kan Okido helpen door te kijken wat er nodig is om kinderen toch naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool of de buitenschoolse opvang bij hen in de buurt te laten gaan.

Geïntegreerde opvang
Soms is er voor uw kind extra aandacht nodig om het de kans te geven om op te groeien en te spelen met andere kinderen uit de eigen omgeving. Dat kan natuurlijk het beste op het kinderdagverblijf, de voorschool, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang of een Peutercombi in uw eigen buurt. Als er meer aandacht voor uw kind nodig is dan door de groepsleiding kan worden gegeven, kan OKIDO worden ingeschakeld. Dat wordt altijd in overleg met u, als ouder van het kind, gedaan. OKIDO kijkt samen met u en de groepsleiding wat er voor uw kind nodig is om in de groep te kunnen blijven.