Aan de slag met samensturing

Zelf een buurthuis beheren is een ambitie van velen. Buurtbewoners willen meer invloed op de programmering van hun buurthuis. Maar zelfbeheer gaat niet vanzelf…

Tijdens de speciale bijeenkomst ‘Aan de slag met samensturing’ in januari jl. in Pakhuis de Zwijger gingen wetenschappers, buurtwerkers, buurtbewoners, locatieleiders en beleidsmakers op zoek naar handvatten om samensturing vorm te kunnen geven.

Het werd een druk bezochte avond. Was je verhinderd?
Dan kun je hier het verslag downloaden met een rijk beeld van alles waarover is gesproken op het symposium Samensturing, geschreven door Mike de Kreek, Anna de Zeeuw en Sylvia de Goede [febr. 2018]