Buurt & Bewoner ABC Alliantie West

Bij de ABC Alliantie West staan  de buurt en de buurtbewoners centraal. De bewoners in stadsdeel West zijn onze belangrijkste partners en klanten. Onze inzet wordt mogelijk gemaakt door subsidie van Stadsdeel West en er wordt nauw samengewerkt met buurtorganisaties, verenigingen, ketenpartners en de andere Combiwel diensten, zoals die van de sociaal maatschappelijke dienstverlening, die ook deel uitmaken van ABC Alliantie West.

Faciliteren vrijwillige inzet
Wij zetten voor onze dienstverlening een unieke combinatie in van kennis, innovatie en praktijkervaring. In de buurten staan wij ter beschikking van de bewoners om vrijwillige inzet te faciliteren en te ondersteunen. Een belangrijk middel zijn de zogenaamde ‘buurt- en bewonersinitiatieven’. Buurtbewoners met een sociaal idee voor de buurt of met een plan voor een activiteit in de buurt kunnen dit als bewonersinitiatief indienen en geld krijgen voor de uitvoering daarvan. Op de website van ABC Alliantie West staat een handig formulier waarmee een initiatief kan worden aangemeld (zie boven).

Bewoners zijn eigenaar van de initiatieven
Centraal staat dat de bewoners in West zelf ‘eigenaar’ zijn en blijven van hun idee of activiteit. De medewerkers en de locaties van ABC Alliantie West staan daarvoor ter beschikking. Door deze gedeelde verantwoordelijkheid kunnen initiatieven tot wasdom komen, terwijl er wel sprake is van goed beheer en verantwoorden van de ter beschikking gestelde gelden.

Steuntje in de rug voor bijzondere doelgroepen
Voor buurtbewoners die een extra steuntje in de rug nodig hebben ondersteunt ABC Alliantie West mantelzorgers en vrijwilligers die voor deze specifieke doelgroep iets willen betekenen. Zo zijn er in West maatjesprojecten, buurtkamers en andere bijzondere initiatieven waarin buurtbewoners worden ondersteunt. Ook voor deze activiteiten stellen wij graag onze ondersteunende medewerkers en accommodaties ter beschikking.