Hartverwarmend welkom in Nieuwkoop voor ons Jeugdkamp Diamantweek

Maar liefst 31 jonge deelnemers aan het jeugdkamp Diamantweek van Combiwel Jongerenwerk Zuid zijn maandagavond 29 juli op het stadhuis van Nieuwkoop ontvangen door burgemeester Frans Buijserd. Het bezoek was hartverwarmend en stond in het teken van de Lionclub, die deze unieke kampweek organiseert. Stadsdeelbestuurder Amsterdam-Zuid Flora Breemer en Combiwel Buurtwerk directeur Monique de Vries waren aanwezig om hun waardering voor Nieuwkoop over te brengen.

Na de ontvangst door burgemeester Frans Buijserd, kregen alle jonge kamptalenten uit handen van de burgemeester en stadsdeelbestuurder Flora Breemer een ‘diamant’ (geslepen kristal) en een toespraak. Dit als compliment voor het persoonlijke talent dat zij inzetten op het kamp of in hun Amsterdamse buurt, waaronder bijvoorbeeld de Diamantbuurt.

Aan het einde van de bijeenkomst heeft Flora Breemer de Lions en de gemeente Nieuwkoop bedankt voor hun gastvrijheid en de deelnemers een fantastische week toegewenst. Zij vroeg de jongeren lief voor elkaar te zijn en aan het einde van de kampweek een goede eigenschap in Nieuwkoop achter te laten en iets wat zij tijdens kamp geleerd hebben mee terug te nemen naar Amsterdam.

Monique de Vries sprak lovende woorden over het Nieuwkoops initiatief, waarbij zij de hoop uitsprak, dat het voorbeeld van Nieuwkoop zal worden opgevolgd door andere Lionclubs, bijvoorbeeld in of rond Amsterdam, zodat volgende jaar meer groepen jongeren uit Amsterdam een fantastische kampweek kunnen beleven.

De jongeren verrasten de Lionsclub Nieuwkoop met een grote gegraveerde ‘Diamant’. Zij overhandigde deze aan Henk van Schie, de president Lions Nieuwkoop, die zichtbaar geroerd was door deze verrassing. Deze grote ‘diamant’ zal vanaf nu elk jaar worden overgedragen aan de Lionsclub die het nieuwe jeugdkamp organiseert.

De Jeugdkamp ‘Diamantweken’ door de Lionsclubs
Sinds 2012 heeft het jongerenwerk van Combiwel in samenwerking met Lionclubs in verschillende gemeentes een zomervakantieweek (Diamantweek) voor jeugd uit Amsterdam Zuid georganiseerd. Elk jaar gaan ongeveer 30 jeugdigen – die om uiteenlopende redenen niet op vakantie kunnen gaan of die een steuntje in de rug verdienen – mee op kampweek. Lokale Lionclubs faciliteren en financieren de kampweek; zij regelen zowel de logistiek, het verblijf, het eten en drinken en zorgen voor de activiteiten. Lions organiseren activiteiten en helpen begeleiden, dit samen met de professionele Combiwel jongerenwerkers. Ieder jaar geeft de organiserende Lionclub het stokje door aan een andere afdeling.

Dit concept hebben we samen met Lions van Nieuwkoop ontwikkeld.

Malika Mouhmouh nieuwe directeur Combiwel MaDi & De Geldcoach

Malika Mouhmouh is per augustus 2019 de nieuwe directeur van Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & De Geldcoach. Zij was tot voor kort clustermanager Sociale Dienstverlening bij de gemeente Haarlemmermeer en daar verantwoordelijk voor de teams, WMO & Jeugd, Werk & Participatie, Inkomen en de Backoffice. Daarvoor heeft zij gewerkt bij de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere, waar zij nauw betrokken is bij het opzetten van sociale wijkteams.

Malika Mouhmouh zegt over haar nieuwe rol in het Amsterdamse sociale domein het volgende:

De veranderopgaven in het sociaal domein zijn mij bekend. Organisaties worden meer dan ooit uitgedaagd om het werk efficiënter en effectiever te organiseren, zonder in te leveren aan kwaliteit. Dit vraagt om een kritische blik op onze werkwijze, functieprofielen en de manier waarop we zijn georganiseerd. Ook vraagt het om verdere integrale samenwerking met onze partners. Een opgave waar ik graag, samen met collega’s en partners, verder vorm aan wil geven. Mijn ambitie is erop gericht om de beste dienstverlening aan onze inwoners te bieden. Hulp en ondersteuning dienen goed en duurzaam te zijn en gericht op zelfredzaamheid. Wij, professionals, zijn slechts passanten in het leven van mensen. Indien we zo kunnen helpen dat men zelf de regie in handen kan nemen, is onze taak grotendeels geslaagd. Ze bestrijd je ook duurzamer armoede en achterstanden. Ik kijk ontzettend uit naar deze uitdaging in Amsterdam en verheug me op de samenwerking. Ik zal snel werk maken van het kennismaken met alle samenwerkingspartners en collega’s.”

Welkom bij Combiwel Malika!

Combiwel is een Ridder rijker: Van harte Joke Bos!

Koninklijke Onderscheiding voor Joke Bos, coördinator Amsterdams OntmoetingsCentrum De Pijp

Op vrijdag 14 juni vond het minisymposium “Hulp bij Dementie na de Diagnose” plaats in de Theaterzaal van CC Amstel, een co-creatie van Combiwel en Amsterdam UMC, locatie VUmc. Tijdens het symposium werden onder andere de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de effectiviteit van drie nieuwe vormen van ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Na een uur werd het symposium onverwacht onderbroken: locoburgemeester Simone Kukenheim stapte het podium op en hield een prachtige persoonlijke toespraak voor een volledig overdonderde Joke Bos. Kukenheim eindigde haar toespraak met de woorden: “Het is me een bijzonder genoegen u te melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau”.

Joke Bos (27-06-1955) heeft zich haar gehele werkzame leven met groot enthousiasme ingezet voor de zorg aan mensen met dementie en de verbetering van die zorg. De vele activiteiten die Joke in de afgelopen 25 jaar, en ook daarvóór al, met hart en ziel heeft ondernomen – om de psychosociale hulpverlening aan mensen met dementie én hun mantelzorgers op een hoger peil te brengen – zijn van grote waarde gebleken voor de samenleving. Dit is aanleiding geweest haar voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Samen met Rose-Marie Dröes, hoogleraar Psychosociale Hulpverlening bij Dementie, locatie VUmc, heeft Joke Bos de landelijke proeftuin ‘Ontmoetingscentra 3.0’ mede opgezet. Een deel van deze interventies is door Joke Bos samen met haar collega Mariska Atmodimedjo ingevoerd in AOC de Pijp.
De komende decennia vraagt het toenemend aantal thuiswonende mensen met dementie, in vroege en in gevorderde stadia, om vernieuwing van de zorg en ondersteuning na de diagnose. ‘Ontmoetingscentra 3.0’ richtte zich op het inbedden, evalueren en bijstellen van drie succesvolle vormen van ondersteuning:

  • DemenTalent
  • Dementelcoach
  • STAR e-Learning

De nieuwe vormen zijn door Joke Bos in de praktijk gebracht en vormden het middelpunt van de presentaties op het minisymposium.

Joke Bos, van harte gefeliciteerd! 

En nu jij. Week van de jonge mantelzorger

Week van de Jonge Mantelzorger

En nu jij. Week van de jonge mantelzorgerVandaag is de Week van de Jonge Mantelzorger van start gegaan.

In Nieuw West wordt op zaterdag 8 juni as. een groot event georganiseerd voor de Jonge Mantelzorger.

Dit alles vindt plaats in de Jongerenstraat op het Osdorpplein.

Combiwel Sport met ABN-AMRO in de Johan Cruijff Arena

Combiwel Sport met 800 kinderen in de ArenA

Het team van Combiwel Sport heeft in opdracht van de ABN-AMRO een groot talent en sport spektakel georganiseerd in de Johan Cruijff Arena. Maar liefst 800 kinderen waren sportief aan de gang op deze unieke dag. Er hebben 18 scholen uit heel Nederland meegedaan. Het zijn dagen waarop je beeft wat voor prachtig werk we hebben en hoe de samenwerking met het bedrijfsleven tot wasdom komt en ons werk kan versterken.

ABN-AMRO en het Jeugdeducatiefonds vinden het belangrijk dat álle kinderen de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen en hun talent te ontdekken. Tijdens de Stadion Spelen konden 800 kinderen onder begeleiding van 150 ABN-AMRO medewerkers ontdekken waar hun talenten en interesses liggen op het gebied van sport, kunst & cultuur. Verschillende organisaties hebben een uitdagend en leerzaam aanbod verzorgd, dat bestond uit workshops hockey, voetbal, tennis, muziek, dans en kunst. En alles onder het motto: ‘Daag jezelf uit en ontdek je talent!’

Nieuwe huisstijl voor Combiwel MaDi & De Geldcoach

Sinds 2018 hebben we onze activiteiten van de maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening in een aparte stichting ondergebracht. En nu heeft deze stichting ook een eigen merknaam, met logo en eigen huisstijl:

Combiwel maatschappelijke dienstverlening & de geldcoach

Waarom een andere naam en eigen logo?
Tot voor kort werden deze diensten in stadsdeel West aangeboden onder de naam ABC Alliantie Welzijn, een merk van Combiwel Buurtwerk. Voor de buurtbewoners en voor onze opdrachtgevers en partners was daardoor niet altijd duidelijk wie voor welke dienst verantwoordelijk was. En er was te weinig onderscheidend vermogen. Met een eigen naam en beeldmerk is het duidelijker en logischer wie wat doet.

De samenwerking gaat voort!
De samenwerking met en in ABC-Alliantie Welzijn wordt voortgezet. De diensten van de MaDi en De Geldcoach in West worden voor een groot deel ook aangeboden in de accommodaties van ABC Alliantie Welzijn. De uitvoerende diensten en activiteiten zullen – waar het logisch is en gewenst – elkaar blijven aanvullen en versterken.

Nieuwe website Combiwel MaDi & De Geldcoach

Osdorperhof is vernieuwd!

Confetti dwarrelde afgelopen vrijdag neer over de vloer van de Osdorperhof. Een gastvrije plek voor de buurt werd hiermee geopend. Schuif aan, doe mee, kom langs, is de boodschap.

[auteur: Shirley Brandeis]

Samen plaatjes luisteren uit de jaren vijftig, samen bewegen, samen internetten, samen eten en samen de hersens trainen. De Osdorperhof haalde vrijdag alles uit de kast om maar aan te tonen: dat kan voortaan allemaal hier. Zowel bewoners als buren zijn er welkom om mee te doen met een activiteit, er zelf iets te organiseren en om aan te schuiven bij restaurant De Buren.

De Buren
Combiwel, stadsdeel Nieuw-West en Cordaan werkten intensief samen om bewoners een gastvrije plek voor en in de buurt te bieden in een tijd waarin ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Aan de Pieter Calandlaan 84, nabij Meer en Vaart, kun je terecht voor de huisarts, de fysiotherapeut, Thuiszorg en voor activiteiten die het leven veraangenamen, zoals het buurtrestaurant met de toepasselijke naam. Bij ‘De Buren’, de derde sociale onderneming van Cordaan in de stad, vind je buurthoreca op een plek waar je terechtkunt voor ondersteuning. Het restaurant wordt gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zo werkervaring opdoen om meer kans te maken op een reguliere baan. Vrijdag konden bezoekers vast proeven van sfeer en hapjes.

Het beste medicijn
Dat veel bewoners in Osdorp de weg naar de Osdorperhof al hebben gevonden, stemde Monique de Vries, directeur Buurtwerk Combiwel, goed. “De Osdorperhof was lang een plek waar je niet zomaar naar binnenging,” sprak Gerda van der Meer, directeur werk en dagbesteding Cordaan, vlak voor de onthulling van de banner met naam en logo’s. “Dat is het nu wel. En voor ons allemaal!” Ook stadsdeelvoorzitter Emre Unver keek tevreden rond in de vernieuwde Osdorperhof. “Dit zorgt voor ontmoeting, en dat is het beste medicijn tegen eenzaamheid.”

Na de confetti, de onthulling van de banner en een gezamenlijke warming up (voor velen vanuit de stoel) waaierden de gasten vrijdag uit over activiteiten en vooral naar de keuken. Alle woorden uit de verschillende speeches – gastvrij, ontmoeten, lekker eten – bleken waar te zijn. Komt u ook eens langs?

De Osdorperhof vindt u aan de Pieter Calandlaan 84 in Osdorp. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wasilis Psathas (Combiwel) via w.psathas@combiwel.nl/06235 77 458, met de Osdorperhof via 020 8860 744 en met De Buren via  info@deburen.amsterdam, 020-8860745 en www.deburen.amsterdam.

 

Uit de serie: Wie zorgt er voor de mantelzorger? [Nieuw Sloten]

Eén op de vijf mensen in Nederland zorgt voor een hulpbehoevende ander. Denk aan de boodschappen doen voor de oudere buurvrouw of de intensieve verzorging van een gehandicapt kind of dementerende ouder. Officieel ben je dan mantelzorger, al zien velen die zorg als iets vanzelfsprekends. Aandacht voor de mantelzorger is van groot belang. De Huizen van de Wijk in Nieuw-West staan hier bij stil. Want: wie zorgt er voor de mantelzorger? In een serie nemen we u mee langs verschillende locaties in Nieuw-West. Deze week: Huis van de Wijk De Aker (Osdorp) en Huis van de Wijk België (Nieuw Sloten).

Tekst en foto: Shirley Brandeis

Ze hebben het getroffen met hun moeders; de een 105, de ander bijna 92 jaar jong. De paar keer per week dat ze langs gaan bij zowel de een (met zoute haring) als de ander (met een moorkop) is geen opgave voor Greet en Dick. Ook de afwas, de boodschappen, het wateren van de orchideeën en alle andere hand- en spandiensten doen ze met liefde. Het stel uit Nieuw Sloten is een schoolvoorbeeld van betrokken zorgers die zichzelf niet beschouwen als mantelzorgers. “Zo zijn er veel in de buurt,” weet Stefania Maginzali, opbouwwerker bij Eigenwijks in Huis van de Wijk België. “Zorgen voor een ander wordt door mensen als normaal beschouwd, zelfs als je er bar weinig tijd voor jezelf door overhoudt en gestrest raakt.” Daarom is er elk jaar in november landelijk de Dag van de Mantelzorg om mantelzorgers te verwennen en een ontspannen dag aan te bieden. Greet en Dick waren er 10 november ook – “het was heel gezellig” – maar vinden niet dat zij zichzelf opofferen en ontspanning nodig hebben met alle zorg voor hun moeders. Dick: “Ik doe het graag, ik krijg er zoveel liefde voor terug.” Greet: “Je denkt er ook niet over na. Dit doe je toch gewoon.”

Bloemen en beautysalon
Wel fijn, vinden ze, is dat ze in het Huis van de Wijk altijd welkom zijn. Stefania: “Er is van alles te doen. Yoga, schilderen, bloemstukken maken. Ontspannende dingen voor iedereen. Maar het is goed om erbij stil te staan wie er allemaal mantelzorger is. Via gesprekjes proberen we daar achter te komen. Onder andere door tijdens de Dag van de Mantelzorg in te spelen op wensen en behoeftes.” Dick zou graag wat meer activiteiten voor mannen willen zien, al is het creatief bezig zijn met bloemen hem niet te vrouwelijk. Er zijn grenzen, zegt hij lachend: “Leuk die beautysalon, maar ik laat m’n nagels niet doen.” Greet prijst vooral de live muziek aan het eind van de Mantelzorgdag. “Natuurlijk moeten we mantelzorgers meer dan één keer per jaar aandacht geven,” zegt opbouwwerker Serfanim Uysal. “Mantelzorgen doe je immers ook niet maar één dag per jaar.” In het Huis van de Wijk De Aker, waar zij werkt, maakte ze de Dag van de Mantelzorg vooral gezellig. “Daar was echt behoefte aan. Mensen wilden vooral een gezellige dag, met gezellige activiteiten.” En dus was er kleinkunst (met als thema ‘vertel je verhaal’), een lachworkshop, een workshop ontspannings-en ademhalingstechnieken en nog meer om te ontspannen en een leuke dag te hebben.

Lotgenotencontact
Ondertussen noteert Stefania naar aanleiding van het gesprek ‘meer kunst en cultuur’ en ’iets voor mannen’. “Dat daar behoefte aan is, hoor ik nu van Dick en krijg ik vaker te horen.” Blij is ze met de input van mensen als Dick en Greet. “Wij zijn opbouwwerkers, we gaan uit van de behoefte van de bewoners.” Serfanim noteerde eerder al ‘lotgenotencontact’. “Mensen spreken graag met anderen over hun ervaringen met mantelzorg.” Het zijn ook de momenten dat onderling tips worden uitgewisseld en dat de opbouwwerkers van Eigenwijks hun netwerk kunnen inzetten voor een goede doorverwijzing. Serfanim: “Een organisatie als Markant, dat mantelzorgers ondersteunt, kent niet iedereen. Wij wel en dat is handige informatie voor mensen die het even qua tijd en stress niet meer zien zitten.” Greet knikt: “Er zijn mensen die het door de zorg heel zwaar hebben.” Stefania kent ze ook. “Die zag ik op de Dag van de Mantelzorg echt helemaal ontspannen.”

Mantelzorgers staan er niet alleen voor, is de boodschap vanuit de Huizen van de Wijk. Zelfs wie zo zorgeloos lijkt te zorgen als Dick en Greet. De dagelijkse bezoekjes van de Thuiszorg voor de medicijnen van moeder ontlasten hen al behoorlijk. Serfanim wijst hen op hulp voor als ze dan toch eens een weekje op vakantie willen. Dick: “Echt? Kan dat? Dat wist ik niet.” Dat kan.

Opbouwwerkers Stefania en Serfanim van Stichting Eigenwijks praten met Greet en Dick over mantelzorg

Uit de serie: Wie zorgt er voor de mantelzorger [Geuzenveld-Slotermeer]

Eén op de vijf mensen in Nederland zorgt voor een hulpbehoevende ander. Denk aan de boodschappen doen voor de oudere buurvrouw of de intensieve verzorging van een gehandicapt kind of dementerende ouder. Officieel ben je dan mantelzorger, al zien velen die zorg als iets vanzelfsprekends. Aandacht voor de mantelzorger is van groot belang. De Huizen van de Wijk in Nieuw-West staan hier bij stil. Want: wie zorgt er voor de mantelzorger? In een serie nemen we u mee langs verschillende locaties in Nieuw-West. Deze week: Huis van de Wijk Het Pluspunt in Geuzenveld en Huis van de Wijk De Honingraat in Slotermeer.

Tekst en foto: Shirley Brandeis

Ze werden met luxe gebak onthaald, getrakteerd op een cursus ontspannen, spraken anderen in hetzelfde schuitje en genoten tijdens de lunch van het waanzinnige uitzicht over Rembrandtpark en stad. De Dag van de Mantelzorg bij Floor 17 was een groot succes. “Echt een dag om mensen die altijd voor een ander zorgen eens te verwennen” zegt Karin Kauw, opbouwwerker bij Eigenwijks. Maar een dag als deze heeft meer ingrediënten dan alleen lekker eten en ontspannen. “Mensen willen met anderen praten, horen over ervaringen in dezelfde situaties, informatie krijgen over waar ze terecht kunnen met vragen en zorgen.”

Dan help je toch
De behoefte aan informatie is groot, merken Karin en Eigenwijkscollega Eva de Boer. “Eigenlijk is bijna iedereen – op een bepaald moment in het leven en op een bepaalde manier – mantelzorger,” zegt Eva. “Veel mensen zorgen voor iemand; niet iedereen ziet zichzelf als mantelzorger.” Het is een term die Aicha dan ook pas een paar jaar geleden ter ore kwam. “Ik help m’n zieke buurvrouw van tachtig, help m’n schoonzus ook vaak, maar mantelzorger… dat was een nieuw woord voor me.” Ze vindt het normaal wat ze doet, zoals vele mantelzorgers dat vinden. De buurvrouw moet naar een ziekenhuis en zij heeft een auto. De schoonzus spreekt de Nederlandse taal niet goed en Aicha wel. “Dan help je toch.” Ook haar vriendin Fatima is zelf niet onder de indruk van wat zij doet voor haar zieke echtgenoot. “Dat doe je, met liefde.”

Op de agenda
Het was een gezellige dag, zeggen Aicha en Fatima over de Dag van de Mantelzorg die voor bewoners uit Slotermeer en Geuzenveld op 10 november op de zeventiende verdieping van het hotel aan het Rembrandtpark was georganiseerd. Fatima: “We hebben ook zoveel gelachen.” Aicha: “Vooral het praten met anderen vond ik fijn.” Normaal gesproken kunnen ze in de Huizen van de Wijk ook terecht voor een luisterend oor of een ontspannende of gezellige activiteit. Van de taalles en de sportclub tot de bijeenkomsten voor uiterlijke verzorging en vele andere ontmoetingsmomenten. Karin: “Die zijn voor iedereen, niet specifiek voor mantelzorgers.” Nu het onderwerp ‘mantelzorg’ duidelijk op de agenda van de Huizen van de Wijk staan, staat de radar voor mantelzorgers wel aan.

Extra aandacht
De doelgroep is niet eenvoudig te bereiken, merkt Karin. “Je moet het vaak terloops opvangen dat iemand zorg draagt voor een ander. Mensen herkennen zich er soms niet in of willen zich er niet op laten voorstaan. Wij gaan extra opletten en ook organisaties in de wijk, zoals De Brug, hierin betrekken.” Want extra aandacht voor mantelzorgers is nodig. Omdat er voor hen hulp is als het te zwaar is, omdat er informatie is voor als er bepaalde dingen nodig zijn, omdat er mensen zijn die je kunnen vertellen of je als mantelzorger ergens aanspraak op kunt maken. In dus onder andere de Huizen van de Wijk. Fatima: “Ik kan altijd bij Eva terecht, ik voel me op m’n gemak hier in het Pluspunt.”

Meer aan jezelf denken
Aicha en Fatima zijn bewoners die mantelzorgen en zelf hun weg goed weten te vinden. Fatima volgt inmiddels een computercursus (“alles is op de computer tegenwoordig, ik moet dat toch ook kunnen”), Aicha doet bij de beauty-activiteit ‘Samen kappen’ de lekkerste gezichtsmassages, waarbij Fatima floreert als het gaat om ‘lastige’ nagels. Voor 2019, vertellen Eva en Karin, zijn er plannen om activiteiten speciaal voor mantelzorgers te organiseren. Zo zal Rick Shamier, die tijdens de Dag van de Mantelzorg de ontspanningsworkshop begeleidde, zijn lessen ook bij de Honingraat en in het Pluspunt aan gaan bieden. Fatima kijkt ernaar uit. “Vroeger vond ik dat niet nodig, tegenwoordig denk ik meer aan mezelf.” Aicha knikt: “Je cijfert jezelf makkelijk weg. Dat moet je niet doen. Zo zit ik wekelijks op yoga, dat ontspant.”

Eva, Karin, Fatima en Aicha in gesprek over mantelzorg