In coronatijd blikken ook wij terug: Het jaarbericht 2019 staat online!

 

2019 was een mooi jaar vol ontwikkeling, bijzondere wendingen, innovatie, heel veel activiteiten.. teveel om op te noemen. Dit jaarbericht toont van iedere werkorganisatie 6 uitgelichte projecten die de inzet van alle teams en alle ontwikkelingen binnen de teams en heel Combiwel in 2019 uitspreken. Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!

Klik hier om naar het online jaarbericht te gaan

Amsterdammers Voor Elkaar tijdens corona crisis

Voor kwetsbare Amsterdammers die risico’s lopen en daardoor niet naar buiten kunnen hebben wij een telefoonnummer waar zij praktische hulp of om een luisterend oor kunnen vragen.

Telefoonnummer: 020-7670031 (van maandag t/m vrijdag tussen 10 -16 uur)
Ook is er een speciale website: voorelkaarinamsterdam.nl

Via het nummer of de website kunnen ook Amsterdammers die willen helpen zich melden.

Vanwege het coronavirus kunnen we het beste uit elkaars buurt blijven. En kun je beter binnenblijven als je tot een kwetsbare risicogroep behoort. Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe kom je dan aan je boodschappen? En hoe ga je naar een belangrijke afspraak? Is er nog wel iemand waar je je verhaal aan kwijt kan? Juist nu, in onzekere tijden, is voor de oudere en/of kwetsbare Amsterdammer sociaal contact en praktische hulp belangrijk. Het idee dat de buitenwereld er nog voor je is en dat je kan bellen voor hulp of een luisterend oor zorgt dat je je minder alleen voelt.

Daarom slaan de Amsterdamse organisaties voor sociaal werk de handen ineen. Er is een centraal Amsterdams telefoonnummer voor praktische hulpvragen en contactverzoeken, 020-7670031, van hieruit leiden we door naar de organisaties in de buurten van Amsterdam. En er is een speciale website in de lucht gebracht: voorelkaarinamsterdam.nl.

We roepen de Amsterdammers op zich aan te melden als ze iets kunnen en willen betekenen voor een ander. En de Amsterdammer die hulp nodig heeft of een praatje wil maken gaan we – buurtgebonden – in contact brengen met deze vrijwilligers. Zo verbinden we de buurtbewoners met elkaar en slaan we ons hier samen doorheen!

Dienstverlening Combiwel beperkt door coronavirus

We willen er zijn voor de Amsterdammers en de Amsterdammertjes, ook in deze minder prettige tijden. Combiwel weegt dagelijks af hoe we van dienst kunnen blijven, terwijl we bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers gezond houden om verspreiding te beperken.

Update 7 – 10 juni
Geleidelijk aan openen locaties van Combiwel zich voor activiteiten. De locaties die open zijn en activiteiten organiseren zijn coronaproof. Combiwel volgt steeds de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM (www.rivm.nl) en de Rijksoverheid (www.overheid.nl) en door de gemeente Amsterdam en de GGD Amsterdam (www.ggd.amsterdam.nl).

 

Update 6 – vrijdag 24  april

De dienstverlening van Combiwel is beperkt en concentreert zich op de urgente hulp aan bewoners, het opvangen van de kinderen van ouders in zogenaamde ‘vitale beroepen’ en zijn alle belangrijke telefoonnummers actief om te helpen of een luisterd oor te bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

 • Voor Amsterdammers die hulp nodig hebben of een luisterend oor is er een telefoonnummer. Van maandag t/m vrijdag van 10 – 12 uur bereikbaar: 020-7670031. Kijk ook op https://voorelkaarinamsterdam.nl
 • Alle activiteiten zijn gestopt
 • In elke buurt in West, Zuid en Nieuw-West is een locatie geopend voor vragen of hulp en/of zijn er collega’s van de maatschappelijke dienstverlening actief.
  WEST
  Dringend hulp nodig bij je geldproblemen?
  Bel: 020 – 723 11 50 | WhatsApp: 06-34104393  |Mail: infosdv@combiwel.nl
  Persoonlijke hulp nodig van een maatschappelijk werker?
  Bel: 020 – 6184952 | Mail: aanmelding.amw@combiwel.nl
  – Combiwel De Geldcoach (hulp geldzaken) Karel Doormanstraat 125
  – Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119
  – Mansvelt, Karel Doormanstraat 125
  – Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2
  – Tagerijn, Balboastraat 18
  NIEUW-WEST
  – Blommetje, Hoekenes 24 (van 09.00 – 13.00 uur – Osdorp)
  – Het Anker, Jacques Veltmanstraat 427 (van 09.00 – 14.00 uur – Slotervaart Zuid)
  ZUID
  – De Pijp, 2e Van de Helststraat 66 (van 10.00 – 16.00 uur)
  – Lydia, Roelof Hartplein 2a (van 12.00 – 16.00 uur)
 • Alle andere locaties zijn gesloten voor publiek. Telefoonnummers zijn doorgeschakeld.
 • Bewoners met een afspraak die kan wachten en aan mensen met ziekteverschijnselen wordt gevraagd om een andere afspraak te maken. Iedereen kan ten alle tijden telefonisch (020-7670031) of per e-mail (info@voorelkaarinamsterdam.nl) contact opnemen.
 • Kinderopvang (voorscholen, BSO-groepen en kinderdagverblijven) zijn alleen nog open voor kinderen van ouders van de officiele lijst ‘vitale beroepen’. Voor anderen zijn onze groepen t/m 6 april gesloten. Per 11 mei gaat onze kinderopvang weer helemaal open, de BSO in afstemming met het onderwijs.
 • Onze jongerenwerkers zullen extra op straat te vinden zijn nu de scholen gesloten zijn. Binnenactiviteiten zijn stopgezet. Er is een digitaal aanbod via social media, WhatsApp en de websites op poten gezet. En zij bereiden zich voor op de verruiming van de sportmogelijkheden buiten per 11 mei.

Ons uitgangspunt blijft dat we de adviezen en richtlijnen van het RIVM volgen. Die wijzigen met de dag. Dat komt vanwege de afweging die steeds gemaakt moet worden tussen het risico van besmetting en de impact van de maatregel op het maatschappelijk leven.

En verder….

Buurtwerk:

 • Huizen van de Wijk: Geen activiteiten meer en in elke buurt in West, Zuid en Nieuw-West, tenminste 1 locatie per buurt open voor vragen, hulp en doorverwijzing.
 • Jongerenwerk: Binnenactiviteiten zijn stopgezet. Onze jongerenwerkers leggen digitaal contact en zijn extra op straat nu de scholen gesloten zijn. Ook houden de jongerenwerkers telefonisch contact met jongeren.
 • Sport en Brede talentontwikkeling: De activiteiten zijn gestopt. In speeltuinen en op sportvelden wordt – voor zover mogelijk – toezicht gehouden en advies gegeven over afstand houden en het belang daarvan. Momenteel worden er activiteiten voorbereid in het kader van de verruiming voor de jeugd om buiten te sporten per 11 mei.
  Klik hier en lees de meest gestelde vragen en informatie.
 • Amsterdamse OntmoetingsCentra (AOC’s): De AOC’s – waar we dagbesteding voor mensen met dementie verzorgen – zijn gesloten. De familieleden en de mantelzorgers van de deelnemers bieden we digitale en telefonische ondersteuning. En met de medewerkers en vrijwilligers kijken op welke alternatieve manier we nog wel -individueel- ondersteuning kunnen bieden.

Maatschappelijk Werk & Schulddienstverlening in WEST (De Geldcoach):

 • (Inloop)spreekuren: Algemene inloopspreekuren zijn gestopt. Individuele afspraken en spreekuren gaan – zo nodig – door als er sprake is van urgente noodzakelijke hulp. Voor hulp die kan wachten en aan mensen met ziekteverschijnselen wordt gevraagd een andere afspraak te maken. Iedereen kan op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur telefonisch contact opnemen of zich altijd digitaal aanmelden via e-mail of aanmeldformulier.
  Dringend hulp nodig bij je geldproblemen?
  Bel: 020 – 723 11 50 | WhatsApp: 06-34104393  |Mail: infosdv@combiwel.nl
  Persoonlijke hulp nodig van een maatschappelijk werker?
  Bel: 020 – 6184952 | Mail: aanmelding.amw@combiwel.nl
  – Combiwel De Geldcoach (hulp geldzaken), Bos & Lommerplein 156 (3e etage)
  – Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119
  – Mansvelt, Karel Doormanstraat 125
  – Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2
  – Tagerijn, Balboastraat 18
 • Huisbezoeken: Huisbezoeken doen we niet meer. We proberen de afspraken telefonisch te laten plaatsvinden. Daar zijn we pro-actief in, we benaderen onze cliënten actief.
 • Vroeg erop af team: er zal eerst twee keer telefonisch contact worden gezocht. Indien dat niet het gewenste resultaat oplevert, wordt er aangebeld en getracht op afstand een gesprek in de deuropening te voeren. Schuldeisers wordt actief gevraagd rekening te houden met de corona crisis door inning met dwangmaatregel uit te stellen.

Voorscholen, kinderopvang en opvoedondersteuning:

 • Voorscholen en kinderopvang: deze gaan per 11 mei weer geheel open.
 • Opvoedondersteuning: Met onze dienstverlening via Homestart ondersteunen wij – met vrijwilligers – gezinnen waar de opvoeding een steuntje in de rug kan gebruiken. Zij komen veel bij mensen thuis. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnstrueerd om telefonisch contact te onderhouden.
 • Okido: Onze medewerkers van het coördinatiepunt regisseren extra inzet op groepen waar extra zorg nodig is. Deze medewerkers zullen zoveel als mogelijk vanuit huis werken. Onze gespecialiseerde pedagogisch medewerkers die via Okido worden ingezet hebben dezelfde instructies als hiervoor bij voorscholen en kinderopvang genoemd.
 • Spelinloop: De spelinlopen zijn tot 1 juni gestopt.

Kamers met Kansen:

 • Binnen ons project Kamers met Kansen wonen jongeren met problemen samen. Zij worden door onze coaches begeleid op weg naar zelfstandigheid. We hebben de jongeren geïnformeerd over wat wel en niet kan als je samenwoont en hen gewezen op de richtlijnen van het RIVM. Ook de coaching gaat gewoon door. Ook hier kan het zijn dat we vanaf nu meer telefonisch contact en minder persoonlijk contact zullen hebben. De coaches hebben hiervoor instructies gekregen.

Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers:

 • Medewerkers: We houden onze medewerkers steeds op de hoogte van de laatste richtlijnen van het RIVM en hoe wij daar als organisatie mee om gaan. Medewerkers zijn geïnstrueerd over de verspreiding van het coronavirus, de risicogroepen en wat het een en ander betekent voor het werk (zie ook hiervoor). Ook zijn de medewerkers geïnstrueerd om – conform de richtlijnen – thuis te werken en mogen niet naar werkplekken komen bij (milde) klachten.
 • Vrijwilligers: Er is contact geweest met onze vrijwilligers. We hebben hen gevraagd om – juist ook in deze lastige tijd – hun steentje te blijven bijdragen, mits zij zelf geen klachten vertonen. Dit alles binnen de context van de corona maatregelen.
 • Mantelzorgers: We hebben ook contact gezocht met de mantelzorgers en de familie van onze cliënten die we in onze AOC’s opvangen. We denken na hoe we hen – ondanks dat we de dagbesteding tijdelijk moeten sluiten – op een andere manier tóch kunnen helpen met de zorg die zij dragen. Dat is in de praktijk telefonisch of via beeldverbindingen.

Vragen of opmerkingen kunnen per e-mail worden ingezonden naar: welkom@combiwel.nl 

Mini-Symposium Proeverij De Nieuwe Route | vrijdagmiddag 15 november 2019

Wat hebben ‘Samensturing’ en de principes van ‘De Nieuwe Route’ met elkaar te maken? Daar laten we licht over schijnen. Er is nog plaats! Er zijn geen kosten voor deelname en we bieden een interessante en verdiepende middag in ons Huis van de Wijk Mansvelt in Amsterdam Bos & Lommer.

Op het programma staan een gesprek met Hettie Politiek, programmamanager democratisering Amsterdam.
Workshops om de methodiek te proeven en uit te diepen.
En een ‘Lees-Zing’ door Anke Siegers, inspirator ‘De Nieuwe Route’ en schrijfster van het gelijknamige boek. Zij biedt een helder kader om te komen tot breed gedragen plannen, waarbij deelnemers zich geïnspireerd voelen doordat zij hun inbreng terugvinden in het te boeken resultaat.

Meer informatie of aanmelden? Mail naar:

 

Home-Start 25 jaar: Het was een fantastisch jubileumjaar

Minister Hugo de Jonge verbond op 10 oktober jl. de laatste vlaggen aan een megalange feestslinger. Een slinger die kinderen voor het 25-jarig bestaan van Home-Start in Nederland hebben versierd. Met deze handeling sloot de minister het jubileumjaar van Home-Start Nederland af.

Margo van Oosterhout, namens Combiwel Home-Start kijkt ook terug op een mooi jaar, waarin veel is gebeurd en waarin Home-Start extra aandacht heeft gekregen in de pers. Maar ieder jaar kun je het in principe vieren, want elk jaar is Home-Start weer belangrijk. Het gaat uiteindelijk om de gezinnen die worden geholpen om kleinere problemen niet groter te laten worden.

En voor die gezinnen heeft Margo samen met haar team 18 september jl. een feestelijke dag in Artis gevierd, om vooral de vrijwilligers samen met de ouders en kinderen in het zonnetje te zetten in dit jubileumjaar. En hoe zij denken over Home-Start?

 

Vrijwilligers van Home-Start Combiwel bieden jaarlijks ondersteuning aan ongeveer 125 gezinnen in Amsterdam Noord, West, Zuid, Zuidoost en Diemen.

Meer informatie over Home-Start 

Week van Dementie in Zuid

Om extra aandacht te vragen voor dementie organiseert Amsterdam Zuid de ‘Week van Dementie van 16 – 20 september’. Dan zijn er activiteiten op diverse locaties van zorg- en welzijnsorganisaties in stadsdeel Zuid. De activiteiten zijn gericht op het thema van Wereld Alzheimer Dag 2019 ‘samen bewegen’. Mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten.

Activiteiten tijdens de Week van Dementie in Zuid
Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

Maandag 16 september
Alzheimer Café, Odense Jazzband, filmvoorstelling ‘Shot in the Dark’
Locatie: Oranjekerk, Van Ostadestraat 151
Tijdstip: van 19.50 – 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Organisatie: Alzheimer Amsterdam

Dinsdag 17 september
Dansmiddag voor en met de buurt. Café-sfeer gericht op ontmoeting, zang en dans
Locatie: Amsterdams Ontmoetingscentrum De Pijp, Smaragdplein 3-5
Tijdstip: van 13.30 – 15.00 uur
Organisatie: Combiwel

Woensdag 18 september
Beleef Alzheimer; een virtual reality activiteit zowel binnen als buiten
Locatie: Odensehuis, Hygiëastraat 4
Tijdstip: van 09.30 – 13.00 uur
Organisatie: Markant

Muzieksalon ‘Herinnert u zich deze nog?’ verzorgd door het Danspaleis
Locatie: Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308
Tijdstip: van 14.00 – 15.30 uur
Organisatie: Cordaan

Theatervoorstelling ‘Zwarte gaten, losse eindjes’ door Marjolein Baars
Locatie: Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14
Tijdstip: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Organisatie: Odensehuis

Donderdag 19 september
Zingen, dansen, swingen en luisteren naar Gouwe Ouwe met Willem
Locatie: De Buitenhof, Nieuw Herlaer 2
Tijdstip: van 14.00 – 16.00 uur
Organisatie: Dagbesteding de Buitenhof en d’Oude Raai (Cordaan)

Dansmiddag ‘Dans met ons mee’
Locatie: Zonnehuis Ontmoetingscentrum Menno Simons, Noordhollandstraat 17a
Tijdstip: van 14.00 – 15.30 uur
Organisatie: Zonnehuisgroep Amstelland, Dynamo

Amsterdam Zuid Dementievriendelijk
In stadsdeel Zuid werkt de gemeente samen met zorg- en welzijnpartners aan een gemeenschappelijk doel: ‘Zuid dementievriendelijk’. Met de toenemende vergrijzing in het stadsdeel gaat er meer aandacht naar de zorg voor ouderen. Een groep ouderen die bijzondere aandacht verdient, zijn mensen met dementie en hun naasten. Hiertoe is de werkgroep ‘Zuid dementievriendelijk’ gestart. De werkgroep richt zich op het dementievriendelijk maken van activiteiten en voorzieningen voor mensen met dementie.

Hartverwarmend welkom in Nieuwkoop voor ons Jeugdkamp Diamantweek

Maar liefst 31 jonge deelnemers aan het jeugdkamp Diamantweek van Combiwel Jongerenwerk Zuid zijn maandagavond 29 juli op het stadhuis van Nieuwkoop ontvangen door burgemeester Frans Buijserd. Het bezoek was hartverwarmend en stond in het teken van de Lionclub, die deze unieke kampweek organiseert. Stadsdeelbestuurder Amsterdam-Zuid Flora Breemer en Combiwel Buurtwerk directeur Monique de Vries waren aanwezig om hun waardering voor Nieuwkoop over te brengen.

Na de ontvangst door burgemeester Frans Buijserd, kregen alle jonge kamptalenten uit handen van de burgemeester en stadsdeelbestuurder Flora Breemer een ‘diamant’ (geslepen kristal) en een toespraak. Dit als compliment voor het persoonlijke talent dat zij inzetten op het kamp of in hun Amsterdamse buurt, waaronder bijvoorbeeld de Diamantbuurt.

Aan het einde van de bijeenkomst heeft Flora Breemer de Lions en de gemeente Nieuwkoop bedankt voor hun gastvrijheid en de deelnemers een fantastische week toegewenst. Zij vroeg de jongeren lief voor elkaar te zijn en aan het einde van de kampweek een goede eigenschap in Nieuwkoop achter te laten en iets wat zij tijdens kamp geleerd hebben mee terug te nemen naar Amsterdam.

Monique de Vries sprak lovende woorden over het Nieuwkoops initiatief, waarbij zij de hoop uitsprak, dat het voorbeeld van Nieuwkoop zal worden opgevolgd door andere Lionclubs, bijvoorbeeld in of rond Amsterdam, zodat volgende jaar meer groepen jongeren uit Amsterdam een fantastische kampweek kunnen beleven.

De jongeren verrasten de Lionsclub Nieuwkoop met een grote gegraveerde ‘Diamant’. Zij overhandigde deze aan Henk van Schie, de president Lions Nieuwkoop, die zichtbaar geroerd was door deze verrassing. Deze grote ‘diamant’ zal vanaf nu elk jaar worden overgedragen aan de Lionsclub die het nieuwe jeugdkamp organiseert.

De Jeugdkamp ‘Diamantweken’ door de Lionsclubs
Sinds 2012 heeft het jongerenwerk van Combiwel in samenwerking met Lionclubs in verschillende gemeentes een zomervakantieweek (Diamantweek) voor jeugd uit Amsterdam Zuid georganiseerd. Elk jaar gaan ongeveer 30 jeugdigen – die om uiteenlopende redenen niet op vakantie kunnen gaan of die een steuntje in de rug verdienen – mee op kampweek. Lokale Lionclubs faciliteren en financieren de kampweek; zij regelen zowel de logistiek, het verblijf, het eten en drinken en zorgen voor de activiteiten. Lions organiseren activiteiten en helpen begeleiden, dit samen met de professionele Combiwel jongerenwerkers. Ieder jaar geeft de organiserende Lionclub het stokje door aan een andere afdeling.

Dit concept hebben we samen met Lions van Nieuwkoop ontwikkeld.

Malika Mouhmouh nieuwe directeur Combiwel MaDi & De Geldcoach

Malika Mouhmouh is per augustus 2019 de nieuwe directeur van Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & De Geldcoach. Zij was tot voor kort clustermanager Sociale Dienstverlening bij de gemeente Haarlemmermeer en daar verantwoordelijk voor de teams, WMO & Jeugd, Werk & Participatie, Inkomen en de Backoffice. Daarvoor heeft zij gewerkt bij de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere, waar zij nauw betrokken is bij het opzetten van sociale wijkteams.

Malika Mouhmouh zegt over haar nieuwe rol in het Amsterdamse sociale domein het volgende:

De veranderopgaven in het sociaal domein zijn mij bekend. Organisaties worden meer dan ooit uitgedaagd om het werk efficiënter en effectiever te organiseren, zonder in te leveren aan kwaliteit. Dit vraagt om een kritische blik op onze werkwijze, functieprofielen en de manier waarop we zijn georganiseerd. Ook vraagt het om verdere integrale samenwerking met onze partners. Een opgave waar ik graag, samen met collega’s en partners, verder vorm aan wil geven. Mijn ambitie is erop gericht om de beste dienstverlening aan onze inwoners te bieden. Hulp en ondersteuning dienen goed en duurzaam te zijn en gericht op zelfredzaamheid. Wij, professionals, zijn slechts passanten in het leven van mensen. Indien we zo kunnen helpen dat men zelf de regie in handen kan nemen, is onze taak grotendeels geslaagd. Ze bestrijd je ook duurzamer armoede en achterstanden. Ik kijk ontzettend uit naar deze uitdaging in Amsterdam en verheug me op de samenwerking. Ik zal snel werk maken van het kennismaken met alle samenwerkingspartners en collega’s.”

Welkom bij Combiwel Malika!

Zeven AOC lezingen over dementie

Iedereen die vragen heeft over dementie en hoe daar mee om te gaan, kan vanaf 29 mei 2016 een serie van zeven gratis lezingen bijwonen van de Amsterdamse Ontmoetingscentra De Pijp (in de Edelsteen van Combiwel) en Menno Simonsz (in het Menno Simonszhuis van de Zonnehuisgroep). De lezingen worden verzorgd door deskundige gastsprekers van zorg- en welzijnsinstellingen uit de regio en worden gehouden op donderdagmiddagen van 14.00 uur tot 15.45 uur (zie programma onder). De locatie is de Regentenkamer van het Menno Simonszhuis, Noord Hollandstraat 17a, 1081 AS, Amsterdam.

De lezingen zijn interessant voor familieleden, mantelzorgers, vrienden, buren, vrijwilligers en professionals die met dementie te maken krijgen. In de serie lezingen worden uiteenlopende aspecten van dementie besproken en toegelicht. Naast de thema’s hoe om te gaan met gedragsproblemen, komen er onderwerpen aan de orde als aangepast wonen, dienstverlening in de wijk, rouwverwerking en medicijngebruik. Ook zal er aandacht worden besteed aan juridische en ethische aspecten van het omgaan met dementie.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN HET PROGRAMMA

dementie

BHV cursus jongeren

Op zaterdag 16 april hebben jongeren uit Zuid hun eerste BHV cursus gedaan. Alle jongeren zijn actief in hun buurt door zich in te zetten als vrijwilliger voor bijvoorbeeld de organisatie van 4 mei of debatten in de buurt. Zij hebben brandjes leren blussen op het Smaragdplein en hebben geleerd hoe te reanimeren. Binnenkort krijgen zij hun pasjes en kunnen zij zich BHV’er noemen!

20160416_11400420160416_15231320160416_15454420160416_152545