Boek ‘Vrijheidsverhalen Herdenken en Herinneren in de Stadionbuurt 2021’

Wat komen er mooie dingen tot wasdom als je in de buurt de handen ineen slaat en met de jeugd, buurtbewoners en de mensen die het nog kunnen navertellen verhalen uit de Tweede Wereldoorlog gaat ophalen! We noemen dat bij Combiwel Buurtwerk integrale samenwerking. Het leverde een prachtig document op vol met verhalen, herinneringen en beschouwingen. Het lezen in deze tijd meer dan waard (zie onderaan). Van harte aanbevolen!

“De avondklok is ingesteld! En er zijn meer beperkingen en er is veel minder vrijheid. Sommige mensen doet het denken aan de oorlogstijd. Maar hoe was het in de oorlog? Wat betekent vrijheid? Met deze vragen in gedachten zijn we op zoek gegaan naar verhalen in de buurt. Ondanks alle beperkende coronamaatregelen hebben we die gevonden. Kinderen stelden vragen aan mensen die nog ooggetuige zijn geweest van de Tweede Wereldoorlog. We hebben buurtactiviteiten georganiseerd waaraan toch veilig en vrij deelgenomen kon worden. We hebben tijdens wandelingen in de buurt ook weer sporen van de oorlog gevonden.”

“Een groot compliment voor de medewerkers van het jongerenwerk van Combiwel! Zij hebben zich dit jaar extra ingespannen bij het verzamelen van de vrijheidsverhalen. Zij begeleiden jongeren die onderweg zijn om van alles te leren voor hun toekomst. In mijn buurt, wie wonen daar? Met wie kan ik kennismaken? In de voorjaarsvakantie werd een uitgebreid sportprogramma aangeboden samen met Sport in Zuid, waar kinderen met plezier aan deelnamen.”

“Ooggetuigen; Die zijn er nog altijd. Leerlingen van de Olympiaschool aan de Stadionkade en kinderen die meedoen aan de activiteiten van Combiwel Buurtwerk, Sport en Jongerenwerk hebben interviews afgenomen. Vanwege corona konden we niet bij de leerlingen op school komen. Gelukkig konden kinderen van de Olympiaschool over de speelplaats naar het gebouw van het jongerenwerk, ‘de Argo’, lopen om daar op een veilige manier met ooggetuigen in gesprek te gaan.”

Met dank aan: Buurtbewoners, kinderen, ouders, verhalenvertellers. Combiwel Buurtwerk en Jongerenwerk, Olympiaschool, Cordaan Olympisch Kwartier, stuurgroep Olympisch Kwartier, diaconie Willem de Zwijgerkerk, Olympisch Stadion, Nederlandse Invictus Games, project “Oorlog in mijn buurt”, Schrijfgroep, Stadsdorp Olympia, Mediacollege, woningcorporatie Eigen Haard en bestuurscommissie Zuid.

Het boekje is (gratis) te bestellen bij Combiwel Buurtwerker Henriette Kruijt:
h.kruijt@combiwel.nl / 06-14591593

Vol trotsmomenten: ons jaarverslag 2020

In het afgelopen jaar hebben we laten zien dat we steeds meer handen en voeten kunnen geven aan duurzame groei in het welzijn van Amsterdammers en Amsterdammertjes. In ons jaarverslag 2020 nemen wij u graag mee in trotsmomenten van de verschillende werkorganisaties van Combiwel, in nieuwe samenwerkingen en in verhalen van de medewerkers in dit bizarre jaar 2020. Corona sijpelt door
in alle verhalen, maar trots voert wat ons betreft de boventoon.

Alle vrijwilligers en medewerkers van Combiwel hebben zich ook in 2020 met hart en ziel ingezet voor Amsterdam, haar Amsterdammers en
Amsterdammertjes. En om ons werk te kunnen blijven doen, is het belangrijk dat ook de financiën op orde zijn. En dat is ook in 2020 gelukt. We behaalden een mooi en – voor een maatschappelijke organisatie – passend financieel resultaat.

Ik sluit af met een welgemeend compliment voor de vrijwilligers, medewerkers, management en iedereen die mee heeft geholpen om dit alles te realiseren!

En wens u, als lezer, veel leesplezier.

Jørgen Weekers
Algemeen Directeur Combiwel

 

> KLIK EN GA NAAR ONS JAARVERSLAG 2020 <<

 

Young Originals: “Vind de baas in jezelf” gratis coaching jongeren

Young Originals biedt Amsterdamse jongeren van 16 t/m 23 jaar een perspectief met gratis coaching

De coronamaatregelen beperken jongeren in hun vrijheid. Studie, de thuissituatie, geld, wonen, vriendschappen en zelfs hun gezondheid. Het staat allemaal onder druk. Ze hebben talent, maar zien niet hoe ze daar werk van kunnen maken. Het corona isolement maakt onzeker, eenzaam en futloos. Jongeren zien dan geen perspectief meer, hebben geen plan en kunnen bij de pakken neer gaan zitten. Voor deze jongeren is er het stedelijke platform Young Originals. Gezamenlijk ingezet door ‘Samen jongerenwerk Amsterdam’.

Jongerenplatform Young Originals: “Vind de baas in jezelf”.

Amsterdamse jongerenwerkorganisaties zetten stedelijk Young Originals in als startpunt voor het bieden van coaching om jongeren weer een perspectief te laten ontdekken. Om ze weer de baas te maken van hun toekomst, van hun talent, van hun dromen. Young Originals is samen met jongeren ontwikkeld. Daardoor spreekt het jongeren aan en is de drempel zich te melden laag. Young Originals sluit aan op de jongerenculturen en de coaching komt van ervaren Amsterdamse jongerenwerkers. Zij weten jongeren te stimuleren om er weer wat van te maken. De meeste jongeren kunnen hun weg na de coaching weer goed vinden, zitten dan beter in hun vel en zien weer perspectief.

De gemeente Amsterdam investeert flink in de steun voor jongeren.

Naast Young Originals is er de mentale zorg vanuit ‘Uptalk’, een initiatief van Thrive Amsterdam, Mentaal Gezond, in samenwerking met Mindmasters, Jouw GGD en @Ease.an. Met direct contact via de chat of de telefoon wordt mentale hulp geboden aan jongeren die zich somber of gestrest voelen.

Young Originals van Samen Jongerenwerk Amsterdam richt zich met de corona-coaching met name op jongeren die op zoek zijn naar een doel of die op weg geholpen willen worden met hun talent. Je zou kunnen zeggen, die aan hun toekomst willen werken.

Monique de Vries, directeur van Combiwel Buurtwerk, een van de 6 partners in Young Originals: “Amsterdamse jongeren- en straathoekwerkers bereiken al jaar en dag veel jongeren, bieden waar nodig ondersteuning en zijn voor veel jongeren van betekenis. In coronatijd blijkt er een extra inspanning nodig. Veel meer jongeren worstelen nu met de vrijheidsbeperkingen of zien geen perspectief. We zijn als Amsterdamse jongerenorganisaties samen verheugd dat wij het vertrouwen krijgen van wethouder Simone Kukenheim en van de gemeente om met extra middelen en extra inzet veel meer te kunnen doen voor onze jongeren in de stad.”

www.youngoriginals.nl

Zeven AOC lezingen over dementie

Iedereen die vragen heeft over dementie en hoe daar mee om te gaan, kan vanaf 29 mei 2016 een serie van zeven gratis lezingen bijwonen van de Amsterdamse Ontmoetingscentra De Pijp (in de Edelsteen van Combiwel) en Menno Simonsz (in het Menno Simonszhuis van de Zonnehuisgroep). De lezingen worden verzorgd door deskundige gastsprekers van zorg- en welzijnsinstellingen uit de regio en worden gehouden op donderdagmiddagen van 14.00 uur tot 15.45 uur (zie programma onder). De locatie is de Regentenkamer van het Menno Simonszhuis, Noord Hollandstraat 17a, 1081 AS, Amsterdam.

De lezingen zijn interessant voor familieleden, mantelzorgers, vrienden, buren, vrijwilligers en professionals die met dementie te maken krijgen. In de serie lezingen worden uiteenlopende aspecten van dementie besproken en toegelicht. Naast de thema’s hoe om te gaan met gedragsproblemen, komen er onderwerpen aan de orde als aangepast wonen, dienstverlening in de wijk, rouwverwerking en medicijngebruik. Ook zal er aandacht worden besteed aan juridische en ethische aspecten van het omgaan met dementie.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN HET PROGRAMMA

dementie

BHV cursus jongeren

Op zaterdag 16 april hebben jongeren uit Zuid hun eerste BHV cursus gedaan. Alle jongeren zijn actief in hun buurt door zich in te zetten als vrijwilliger voor bijvoorbeeld de organisatie van 4 mei of debatten in de buurt. Zij hebben brandjes leren blussen op het Smaragdplein en hebben geleerd hoe te reanimeren. Binnenkort krijgen zij hun pasjes en kunnen zij zich BHV’er noemen!

20160416_11400420160416_15231320160416_15454420160416_152545

Succesvolle “Track the Talent” certificaat uitreiking

Op vrijdag 18 december jl. was er een succesvolle Track the Talent certificaat uitreiking in Double Tree Hilton. Maar liefst 24 jongeren van Jongerenwerk Combiwel tussen 14-18 jaar deden in 2 groepen (De Pijp & Stadionbuurt) mee aan dit 12-weekse traject en ontvingen hun certificaat.

Het project Track the Talent biedt een programma van circa 12 weken waarin zij wekelijks getraind worden in het vergroten van hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en het ontwikkelen van hun kansen op de arbeidsmarkt. Het project brengt de jongeren in direct contact met (top)managers uit het bedrijfsleven maar ook met sporters, musici, acteurs, etc. Doordat de jongeren bij bedrijven op bezoek gaan krijgen zij een realistische kijk op het bedrijfsleven en verwerven ze inzicht in de mogelijkheden bij verschillende bedrijven. Trainingen zijn gericht op oriëntatie op de arbeidsmarkt, communiceren en solliciteren. Bij alle trainingen komt ook ontwikkeling van sociale vaardigheden aan bod.

Tijdens deze feestelijke avond werd de prestatie van de jongeren gevierd en op een mooie toekomst geproost en gegeten.
De jongeren ontvingen hun certificaat, er werd gezongen en mooi gesproken door de jongeren, bedrijven en zelfs een moeder die aangaf hoe zij de impact had gezien bij haar deelnemende dochter de afgelopen maanden.

Meer informatie: http://www.trackthetalent.nl/ttt-amsterdam/

Combiwel feliciteert eerste Diemer Home-Start vrijwilligers

In Diemen coördineert Combiwel sinds een paar maanden Home-Start en nu al hebben de eerste vrijwilligers van Home-Start uit handen van wethouder Ruud Grondel hun vrijilligerscertificaat mogen ontvangen. Een succes waarmee we de vrijwilligers en Home-Start Diemen van harte feliciteren. Omdat er in de Diemer Courant een mooi artikel verscheen over het heugelijke feit, volstaan we hier met een verwijzing naar onderstaand artikel. (Klik hier voor meer informatie over Home-Start bij Combiwel.)

Home-Start Knipsel Diemer Courant

De nationale voorleesdagen op voorscholen, peuterspeelzalen en peuter-combi

Van 21 tot en met 31 januari 2015 zullen alle VVE locaties van Combiwel meedoen met de nationale Voorleesdagen.

Voorschool Olleke Bolleke heeft het voorrecht dat burgemeester van der Laan op 21 januari naar de voorschool komt en de peuters gaat voorlezen op het Voorleesontbijt.

Voorlezen is voor jonge kinderen enorm belangrijk. Het prikkelt de fantasie en vergroot de kennis van taal. Voorlezen helpt kinderen de wereld te ontdekken. De basis van voorlezen en leesplezier wordt al in de eerste levensjaren gelegd. Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen blijken meer gemotiveerd te zijn om te leren lezen. Voorlezen heeft een positief effect op de taalontwikkeling van jonge kinderen. Zij begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die weinig worden voorgelezen. Kinderen die vroeg kennis maken met boeken blijken later taalvaardiger te zijn en lezen sneller met meer plezier en kunnen zelfs beter rekenen.

Kortom Combiwel zet zich in voor een goed (voorlees) klimaat op de VVE locaties. De bijeenkomsten van VVE thuis voor ouders, die door de oudercontactmedewerkers wordt gegeven dragen daar ook aan bij dat ouders thuis hun kinderen meer gaan voorlezen.