In coronatijd blikken ook wij terug: Het jaarbericht 2019 staat online!

 

2019 was een mooi jaar vol ontwikkeling, bijzondere wendingen, innovatie, heel veel activiteiten.. teveel om op te noemen. Dit jaarbericht toont van iedere werkorganisatie 6 uitgelichte projecten die de inzet van alle teams en alle ontwikkelingen binnen de teams en heel Combiwel in 2019 uitspreken. Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!

Klik hier om naar het online jaarbericht te gaan

Amsterdammers Voor Elkaar tijdens corona crisis

Voor kwetsbare Amsterdammers die risico’s lopen en daardoor niet naar buiten kunnen hebben wij een telefoonnummer waar zij praktische hulp of om een luisterend oor kunnen vragen.

Telefoonnummer: 020-7670031 (van maandag t/m vrijdag tussen 10 -16 uur)
Ook is er een speciale website: voorelkaarinamsterdam.nl

Via het nummer of de website kunnen ook Amsterdammers die willen helpen zich melden.

Vanwege het coronavirus kunnen we het beste uit elkaars buurt blijven. En kun je beter binnenblijven als je tot een kwetsbare risicogroep behoort. Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe kom je dan aan je boodschappen? En hoe ga je naar een belangrijke afspraak? Is er nog wel iemand waar je je verhaal aan kwijt kan? Juist nu, in onzekere tijden, is voor de oudere en/of kwetsbare Amsterdammer sociaal contact en praktische hulp belangrijk. Het idee dat de buitenwereld er nog voor je is en dat je kan bellen voor hulp of een luisterend oor zorgt dat je je minder alleen voelt.

Daarom slaan de Amsterdamse organisaties voor sociaal werk de handen ineen. Er is een centraal Amsterdams telefoonnummer voor praktische hulpvragen en contactverzoeken, 020-7670031, van hieruit leiden we door naar de organisaties in de buurten van Amsterdam. En er is een speciale website in de lucht gebracht: voorelkaarinamsterdam.nl.

We roepen de Amsterdammers op zich aan te melden als ze iets kunnen en willen betekenen voor een ander. En de Amsterdammer die hulp nodig heeft of een praatje wil maken gaan we – buurtgebonden – in contact brengen met deze vrijwilligers. Zo verbinden we de buurtbewoners met elkaar en slaan we ons hier samen doorheen!

Dienstverlening Combiwel in coronatijd

(Update 28 juli 2020) We willen er zijn voor de Amsterdammers en de Amsterdammertjes, ook in deze minder prettige tijden. Combiwel weegt dagelijks af hoe we van dienst kunnen blijven, terwijl we bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers gezond houden om verspreiding van het virus te beperken.

Alle bij Combiwel aangesloten werkorganisaties, projecten, diensten en activiteiten volgen steeds de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM (www.rivm.nl), de Rijksoverheid (www.overheid.nl), de gemeente Amsterdam (en de GGD Amsterdam (www.ggd.amsterdam.nl).

 • Inwoners die (praktische) hulp nodig hebben of een luisterend oor kunnen van maandag t/m vrijdag van 10 – 12 uur bellen naar 020-7670031. Kijk ook op https://voorelkaarinamsterdam.nl
 • In West, Zuid en Nieuw-West zijn onze locaties open voor gereserveerd ruimtegebruik en voor vragen of hulp.WEST
 • Hulp bij geldzaken, administratie of schulden:
  020 – 723 11 50 | WhatsApp: 06-34104393  | Mail: infosdv@combiwel.nl
  Of kom op werkdagen naar Combiwel De Geldcoach, Bos en Lommerplein 156 (3e etage)
 • Persoonlijke hulp bij stress, spanningen of huiselijk geweld:
  020 – 6184952 | Mail: aanmelding.amw@combiwel.nl

  – Combiwel De Geldcoach, Bos en Lommerplein 156 (3e etage)
  – Horizon, Hembrugstraat 156
  – Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119
  – Mansvelt, Karel Doormanstraat 125
  – Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2
  – Tagerijn, Balboastraat 18NIEUW-WEST
  – Blommetje, Hoekenes 24
  – Het Anker, Jacques Veltmanstraat 427

  ZUID
  – De Pijp, 2e Van de Helststraat 66
  – Lydia, Roelof Hartplein 2a

Buurtwerk:

 • Huizen van de Wijk: Open voor hulp en advies en voor gereserveerd ruimtegebruik en besloten activiteiten.
 • Jongerenwerk: Organiseert voor jongeren t/m 17 jaar activiteiten, zowel binnen als buiten en onderhouden digitaal en telefonisch contact. www.combiweljongeren.nl
 • Sport: Verzorgt een sportaanbod voor met activiteiten voor kinderen en voor jongeren t/m 17 jaar, zowel binnen als buiten. www.combiwelsport.nl
 • Junior (Brede talentontwikkeling): Als de basisscholen open zijn er weer activiteiten rondom de schooltijden voor kinderen in de basisschoolleeftijd. www.combiweljunior.nl
 • Amsterdamse OntmoetingsCentra (AOC’s): De AOC’s – waar we dagbesteding voor mensen met dementie verzorgen – zijn geopend voor de vaste deelnemersgroep, niet voor familieleden, mantelzorgers of bezoekers. De familieleden en de mantelzorgers van de deelnemers bieden we digitale en telefonische ondersteuning.

Maatschappelijk Werk & Schulddienstverlening in WEST (De Geldcoach):

 • (Inloop)spreekuren: Spreekuren individueel en op afspraak.
 • Hulp en Advies: www.hulpenadvies.combiwel.nl
  Hulp bij administratie, geldzaken of schulden?
  020 – 723 11 50 | WhatsApp: 06-34104393  |Mail: infosdv@combiwel.nl
  Persoonlijke hulp, spanningen, huiselijk geweld?
  020 – 6184952 | Mail: aanmelding.amw@combiwel.nl– Combiwel De Geldcoach (hulp geldzaken), Bos & Lommerplein 156 (3e etage)
  – Horizon, Hembrugstraat 156
  – Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119
  – Mansvelt, Karel Doormanstraat 125
  – Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2
  – Tagerijn, Balboastraat 18
 • Vroeg erop af team: er wordt twee keer telefonisch contact gezocht en bij uitblijven van een reactie wordt er aangebeld en getracht op afstand een gesprek te voeren. Schuldeisers wordt actief gevraagd rekening te houden met de corona crisis door inning met dwangmaatregel uit te stellen.

Combiwel voor Kinderen (Peutercombi Voorschool, kinderopvang en opvoeding):

Alle diensten en activiteiten van zijn geopend en actief: www.combiwelvoorkinderen.nl

Kamers met Kansen:

Medewerkers en vrijwilligers:

 • We houden onze medewerkers en vrijwilligers op de hoogte van de laatste richtlijnen van het RIVM en hoe wij daar als organisatie mee om gaan. Zij zijn geïnstrueerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en geïnformeerd over de risicogroepen. Bij (milde) klachten mogen zij niet naar de werkplek komen en wordt geadviseerd een coronatest te doen.

Vragen of opmerkingen kunnen per e-mail worden ingezonden naar: welkom@combiwel.nl 

Zeven AOC lezingen over dementie

Iedereen die vragen heeft over dementie en hoe daar mee om te gaan, kan vanaf 29 mei 2016 een serie van zeven gratis lezingen bijwonen van de Amsterdamse Ontmoetingscentra De Pijp (in de Edelsteen van Combiwel) en Menno Simonsz (in het Menno Simonszhuis van de Zonnehuisgroep). De lezingen worden verzorgd door deskundige gastsprekers van zorg- en welzijnsinstellingen uit de regio en worden gehouden op donderdagmiddagen van 14.00 uur tot 15.45 uur (zie programma onder). De locatie is de Regentenkamer van het Menno Simonszhuis, Noord Hollandstraat 17a, 1081 AS, Amsterdam.

De lezingen zijn interessant voor familieleden, mantelzorgers, vrienden, buren, vrijwilligers en professionals die met dementie te maken krijgen. In de serie lezingen worden uiteenlopende aspecten van dementie besproken en toegelicht. Naast de thema’s hoe om te gaan met gedragsproblemen, komen er onderwerpen aan de orde als aangepast wonen, dienstverlening in de wijk, rouwverwerking en medicijngebruik. Ook zal er aandacht worden besteed aan juridische en ethische aspecten van het omgaan met dementie.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN HET PROGRAMMA

dementie

BHV cursus jongeren

Op zaterdag 16 april hebben jongeren uit Zuid hun eerste BHV cursus gedaan. Alle jongeren zijn actief in hun buurt door zich in te zetten als vrijwilliger voor bijvoorbeeld de organisatie van 4 mei of debatten in de buurt. Zij hebben brandjes leren blussen op het Smaragdplein en hebben geleerd hoe te reanimeren. Binnenkort krijgen zij hun pasjes en kunnen zij zich BHV’er noemen!

20160416_11400420160416_15231320160416_15454420160416_152545

Succesvolle “Track the Talent” certificaat uitreiking

Op vrijdag 18 december jl. was er een succesvolle Track the Talent certificaat uitreiking in Double Tree Hilton. Maar liefst 24 jongeren van Jongerenwerk Combiwel tussen 14-18 jaar deden in 2 groepen (De Pijp & Stadionbuurt) mee aan dit 12-weekse traject en ontvingen hun certificaat.

Het project Track the Talent biedt een programma van circa 12 weken waarin zij wekelijks getraind worden in het vergroten van hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en het ontwikkelen van hun kansen op de arbeidsmarkt. Het project brengt de jongeren in direct contact met (top)managers uit het bedrijfsleven maar ook met sporters, musici, acteurs, etc. Doordat de jongeren bij bedrijven op bezoek gaan krijgen zij een realistische kijk op het bedrijfsleven en verwerven ze inzicht in de mogelijkheden bij verschillende bedrijven. Trainingen zijn gericht op oriëntatie op de arbeidsmarkt, communiceren en solliciteren. Bij alle trainingen komt ook ontwikkeling van sociale vaardigheden aan bod.

Tijdens deze feestelijke avond werd de prestatie van de jongeren gevierd en op een mooie toekomst geproost en gegeten.
De jongeren ontvingen hun certificaat, er werd gezongen en mooi gesproken door de jongeren, bedrijven en zelfs een moeder die aangaf hoe zij de impact had gezien bij haar deelnemende dochter de afgelopen maanden.

Meer informatie: http://www.trackthetalent.nl/ttt-amsterdam/

Combiwel feliciteert eerste Diemer Home-Start vrijwilligers

In Diemen coördineert Combiwel sinds een paar maanden Home-Start en nu al hebben de eerste vrijwilligers van Home-Start uit handen van wethouder Ruud Grondel hun vrijilligerscertificaat mogen ontvangen. Een succes waarmee we de vrijwilligers en Home-Start Diemen van harte feliciteren. Omdat er in de Diemer Courant een mooi artikel verscheen over het heugelijke feit, volstaan we hier met een verwijzing naar onderstaand artikel. (Klik hier voor meer informatie over Home-Start bij Combiwel.)

Home-Start Knipsel Diemer Courant

De nationale voorleesdagen op voorscholen, peuterspeelzalen en peuter-combi

Van 21 tot en met 31 januari 2015 zullen alle VVE locaties van Combiwel meedoen met de nationale Voorleesdagen.

Voorschool Olleke Bolleke heeft het voorrecht dat burgemeester van der Laan op 21 januari naar de voorschool komt en de peuters gaat voorlezen op het Voorleesontbijt.

Voorlezen is voor jonge kinderen enorm belangrijk. Het prikkelt de fantasie en vergroot de kennis van taal. Voorlezen helpt kinderen de wereld te ontdekken. De basis van voorlezen en leesplezier wordt al in de eerste levensjaren gelegd. Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen blijken meer gemotiveerd te zijn om te leren lezen. Voorlezen heeft een positief effect op de taalontwikkeling van jonge kinderen. Zij begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die weinig worden voorgelezen. Kinderen die vroeg kennis maken met boeken blijken later taalvaardiger te zijn en lezen sneller met meer plezier en kunnen zelfs beter rekenen.

Kortom Combiwel zet zich in voor een goed (voorlees) klimaat op de VVE locaties. De bijeenkomsten van VVE thuis voor ouders, die door de oudercontactmedewerkers wordt gegeven dragen daar ook aan bij dat ouders thuis hun kinderen meer gaan voorlezen.