Combiwel is een Ridder rijker: Van harte Joke Bos!

Koninklijke Onderscheiding voor Joke Bos, coördinator Amsterdams OntmoetingsCentrum De Pijp

Op vrijdag 14 juni vond het minisymposium “Hulp bij Dementie na de Diagnose” plaats in de Theaterzaal van CC Amstel, een co-creatie van Combiwel en Amsterdam UMC, locatie VUmc. Tijdens het symposium werden onder andere de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de effectiviteit van drie nieuwe vormen van ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Na een uur werd het symposium onverwacht onderbroken: locoburgemeester Simone Kukenheim stapte het podium op en hield een prachtige persoonlijke toespraak voor een volledig overdonderde Joke Bos. Kukenheim eindigde haar toespraak met de woorden: “Het is me een bijzonder genoegen u te melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau”.

Joke Bos (27-06-1955) heeft zich haar gehele werkzame leven met groot enthousiasme ingezet voor de zorg aan mensen met dementie en de verbetering van die zorg. De vele activiteiten die Joke in de afgelopen 25 jaar, en ook daarvóór al, met hart en ziel heeft ondernomen – om de psychosociale hulpverlening aan mensen met dementie én hun mantelzorgers op een hoger peil te brengen – zijn van grote waarde gebleken voor de samenleving. Dit is aanleiding geweest haar voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Samen met Rose-Marie Dröes, hoogleraar Psychosociale Hulpverlening bij Dementie, locatie VUmc, heeft Joke Bos de landelijke proeftuin ‘Ontmoetingscentra 3.0’ mede opgezet. Een deel van deze interventies is door Joke Bos samen met haar collega Mariska Atmodimedjo ingevoerd in AOC de Pijp.
De komende decennia vraagt het toenemend aantal thuiswonende mensen met dementie, in vroege en in gevorderde stadia, om vernieuwing van de zorg en ondersteuning na de diagnose. ‘Ontmoetingscentra 3.0’ richtte zich op het inbedden, evalueren en bijstellen van drie succesvolle vormen van ondersteuning:

  • DemenTalent
  • Dementelcoach
  • STAR e-Learning

De nieuwe vormen zijn door Joke Bos in de praktijk gebracht en vormden het middelpunt van de presentaties op het minisymposium.

Joke Bos, van harte gefeliciteerd!