Combiwel Jongeren

Jongeren worden uitgedaagd en gestimuleerd om de kansen in de samenleving te benutten en bij te dragen aan de goede sfeer in Amsterdam. Vertrouwen en eigen kracht zijn de basisbegrippen in ons jongerenwerk. Jongeren krijgen de verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten waarbij hun ontwikkeling en toekomst voorop staan.

Combiwel Jongeren zet de toekomst van jeugd centraal. Het uitgangspunt is dat alle jongeren, ieder op zijn eigen niveau, zowel nu als in de toekomst actief deelnemen aan de samenleving. Voor de vorming en gedragsbeïnvloeding van kind naar tiener (de doorgaande pedagogische lijn) en dan naar jongere tot, praktisch volwassenheid/zelfredzaamheid, gaat het jongerenwerk vanaf de overgang van primair onderwijs met de jongeren mee. Hiermee speelt het jongerenwerk een langdurige cruciale rol in het leven van de jongere omdat het in de buurt, in de omgeving van jeugd, voortdurend aanwezig is en in het netwerk en de systemen van jeugd zit.

Voor een effectieve preventie als doel richt Combiwel Jongeren zich op de systemen van jeugd zoals gezin, onderwijs en buurt (vrije tijd), zet jeugd in deze driehoek centraal en bouwt als een verbindende kracht met deze partners om de jongere heen een veilig pedagogische leef(opgroeien)klimaat. Vanuit deze positie zit ons jongerenwerk in de systeemnetwerken, vangt sneller signalen op die voor de ontwikkeling van jeugd van belang kunnen zijn.