De nationale voorleesdagen op voorscholen, peuterspeelzalen en peuter-combi

Van 21 tot en met 31 januari 2015 zullen alle VVE locaties van Combiwel meedoen met de nationale Voorleesdagen.

Voorschool Olleke Bolleke heeft het voorrecht dat burgemeester van der Laan op 21 januari naar de voorschool komt en de peuters gaat voorlezen op het Voorleesontbijt.

Voorlezen is voor jonge kinderen enorm belangrijk. Het prikkelt de fantasie en vergroot de kennis van taal. Voorlezen helpt kinderen de wereld te ontdekken. De basis van voorlezen en leesplezier wordt al in de eerste levensjaren gelegd. Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen blijken meer gemotiveerd te zijn om te leren lezen. Voorlezen heeft een positief effect op de taalontwikkeling van jonge kinderen. Zij begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die weinig worden voorgelezen. Kinderen die vroeg kennis maken met boeken blijken later taalvaardiger te zijn en lezen sneller met meer plezier en kunnen zelfs beter rekenen.

Kortom Combiwel zet zich in voor een goed (voorlees) klimaat op de VVE locaties. De bijeenkomsten van VVE thuis voor ouders, die door de oudercontactmedewerkers wordt gegeven dragen daar ook aan bij dat ouders thuis hun kinderen meer gaan voorlezen.