Dienstverlening Combiwel beperkt door coronavirus

We willen er zijn voor de Amsterdammers en de Amsterdammertjes, ook in deze minder prettige tijden. Combiwel weegt dagelijks af hoe we van dienst kunnen blijven, terwijl we bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers gezond houden om verspreiding te beperken.

Update 5 – dinsdag 24 maart – 17.00 uur

Inmiddels zijn de maatregelen ver doorgevoerd. Dus de dienstverlening van Combiwel is beperkt en concentreert zich op de urgente hulp aan bewoners, het opvangen van de kinderen van ouders in zogenaamde ‘vitale beroepen’ en zijn alle belangrijke telefoonnummers actief om te helpen of een luisternd oor te bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

 • Voor kwetsbare mensen met een riscoprofiel die alleen wonen en de deur niet meer uit kunnen is er een telefoonnummer waar zij praktische hulp of om een luisterend oor kunnen vragen. Van maandag t/m vrijdag van 10 – 12 uur bereikbaar: 020-7670031. Kijk ook op https://voorelkaarinamsterdam.nl
 • Alle activiteiten zijn gestopt
 • In elke buurt in West, Zuid en Nieuw-West is een locatie geopend voor vragen of hulp en/of zijn er collega’s van de maatschappelijke dienstverlening actief.
  WEST
  Dringend hulp nodig bij je geldproblemen?
  Bel: 020 – 723 11 50 | WhatsApp: 06-34104393  |Mail: infosdv@combiwel.nl
  Persoonlijke hulp nodig van een maatschappelijk werker?
  Bel: 020 – 6184952 | Mail: aanmelding.amw@combiwel.nl
  – Combiwel De Geldcoach (hulp geldzaken) Karel Doormanstraat 125
  – Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119
  – Mansvelt, Karel Doormanstraat 125
  – Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2
  – Tagerijn, Balboastraat 18
  NIEUW-WEST
  – Blommetje, Hoekenes 24 (van 09.00 – 13.00 uur – Osdorp)
  – Het Anker, Jacques Veltmanstraat 427 (van 09.00 – 14.00 uur – Slotervaart Zuid)
  ZUID
  – De Pijp, 2e Van de Helststraat 66 (van 10.00 – 16.00 uur)
  – Lydia, Roelof Hartplein 2a (van 12.00 – 16.00 uur)
 • Alle andere locaties zijn gesloten voor publiek. Telefoonnummers zijn doorgeschakeld.
 • Bewoners met een afspraak die kan wachten en aan mensen met ziekteverschijnselen wordt gevraagd om een andere afspraak te maken. Iedereen kan ten alle tijden telefonisch (020-7670031) of per e-mail (info@voorelkaarinamsterdam.nl) contact opnemen.
 • Kinderopvang (voorscholen, BSO-groepen en kinderdagverblijven) zijn alleen nog open voor kinderen van ouders van de officiele lijst ‘vitale beroepen’. Voor anderen zijn onze groepen t/m 6 april gesloten.
 • Onze jongerenwerkers zullen extra op straat te vinden zijn nu de scholen gesloten zijn. Binnenactiviteiten zijn stopgezet.

Ons uitgangspunt blijft dat we de adviezen en richtlijnen van het RIVM volgen. Die wijzigen met de dag. Dat komt vanwege de afweging die steeds gemaakt moet worden tussen het risico van besmetting en de impact van de maatregel op het maatschappelijk leven.

En verder….

Buurtwerk:

 • Huizen van de Wijk: Geen activiteiten meer en in elke buurt in West, Zuid en Nieuw-West, tenminste 1 locatie per buurt open voor vragen, hulp en doorverwijzing.
 • Jongerenwerk: Binnenactiviteiten zijn stopgezet. Onze jongerenwerkers leggen digitaal contact en zijn extra op straat nu de scholen gesloten zijn. Ook houden de jongerenwerkers telefonisch contact met jongeren.
 • Amsterdamse OntmoetingsCentra (AOC’s): De AOC’s – waar we dagbesteding voor mensen met dementie verzorgen – zijn gesloten. De familieleden en de mantelzorgers van de deelnemers bieden we digitale en telefonische ondersteuning. En met de medewerkers en vrijwilligers kijken op welke alternatieve manier we nog wel -individueel- ondersteuning kunnen bieden.

Maatschappelijk Werk & Schulddienstverlening in WEST (De Geldcoach):

 • (Inloop)spreekuren: Algemene inloopspreekuren zijn gestopt. Individuele afspraken en spreekuren gaan – zo nodig – door als er sprake is van urgente noodzakelijke hulp. Voor hulp die kan wachten en aan mensen met ziekteverschijnselen wordt gevraagd een andere afspraak te maken. Iedereen kan op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur telefonisch contact opnemen of zich altijd digitaal aanmelden via e-mail of aanmeldformulier.
  Dringend hulp nodig bij je geldproblemen?
  Bel: 020 – 723 11 50 | WhatsApp: 06-34104393  |Mail: infosdv@combiwel.nl
  Persoonlijke hulp nodig van een maatschappelijk werker?
  Bel: 020 – 6184952 | Mail: aanmelding.amw@combiwel.nl
  – Combiwel De Geldcoach (hulp geldzaken) Karel Doormanstraat 125
  – Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119
  – Mansvelt, Karel Doormanstraat 125
  – Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2
  – Tagerijn, Balboastraat 18
 • Huisbezoeken: Huisbezoeken doen we niet meer. We proberen de afspraken telefonisch te laten plaatsvinden. Daar zijn we pro-actief in, we benaderen onze clienten actief.
 • Vroeg erop af team: er zal eerst twee keer telefonisch contact worden gezocht. Indien dat niet het gewenste resultaat oplevert, wordt er aangebeld en getracht op afstand een gesprek in de deuropening te voeren. Schuldeisers wordt actief gevraagd rekening te houden met de corona crisis door inning met dwangmaatregel uit te stellen.

Voorscholen, kinderopvang en opvoedondersteuning:

 • Voorscholen en kinderopvang: deze zijn alleen nog open voor kinderen van ouders van de officiele lijst ‘vitale beroepen’. Voor anderen zijn onze groepen t/m 6 april gesloten. Omdat de scholen dicht zijn, kijken we hoe we een oplossing kunnen bieden voor de ouders van ‘vitale beroepen’.
 • Opvoedondersteuning: Met onze dienstverlening via Homestart ondersteunen wij – met vrijwilligers – gezinnen waar de opvoeding een steuntje in de rug kan gebruiken. Zij komen veel bij mensen thuis. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnstrueerd om telefonisch contact te onderhouden.
 • Okido: Onze medewerkers van het coördinatiepunt regisseren extra inzet op groepen waar extra zorg nodig is. Deze medewerkers zullen zoveel als mogelijk vanuit huis werken. Onze gespecialiseerde pedagogisch medewerkers die via Okido worden ingezet hebben dezelfde instructies als hiervoor bij voorscholen en kinderopvang genoemd.
 • Spelinloop: De spelinlopen zijn tot 1 juni gestopt.

Kamers met Kansen:

 • Binnen ons project Kamers met Kansen wonen jongeren met problemen samen. Zij worden door onze coaches begeleid op weg naar zelfstandigheid. We hebben de jongeren geïnformeerd over wat wel en niet kan als je samenwoont en hen gewezen op de richtlijnen van het RIVM. Ook de coaching gaat gewoon door. Ook hier kan het zijn dat we vanaf nu meer telefonisch contact en minder persoonlijk contact zullen hebben. De coaches hebben hiervoor instructies gekregen.

Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers:

 • Medewerkers: We houden onze medewerkers steeds op de hoogte van de laatste richtlijnen van het RIVM en hoe wij daar als organisatie mee om gaan. Medewerkers zijn geïnstrueerd over de verspreiding van het coronavirus, de risicogroepen en wat het een en ander betekent voor het werk (zie ook hiervoor). Ook zijn de medewerkers geïnstrueerd om – conform de richtlijnen – thuis te werken en mogen niet naar werkplekken komen bij (milde) klachten.
 • Vrijwilligers: Er is contact geweest met onze vrijwilligers. We hebben hen gevraagd om – juist ook in deze lastige tijd – hun steentje te blijven bijdragen, mits zij zelf geen klachten vertonen. Dit alles binnen de context van de corona maatregelen.
 • Mantelzorgers: We hebben ook contact gezocht met de mantelzorgers en de familie van onze cliënten die we in onze AOC’s opvangen. We denken na hoe we hen – ondanks dat we de dagbesteding tijdelijk moeten sluiten – op een andere manier tóch kunnen helpen met de zorg die zij dragen. Dat is in de praktijk telefonisch of via beeldverbindingen.

Vragen of opmerkingen kunnen per e-mail worden ingezonden naar: welkom@combiwel.nl