Governance

Jørgen Weekers is de Algemeen directeur van Combiwel en bestuurder Stichting Combiwel Amsterdam.

De Algemeen directeur is verantwoordelijk voor het organisatiebeleid, de Raad van Toezicht houdt toezicht op het organisatiebeleid en de algemene gang van zaken.

 

De Raad van Toezicht van Stichting Combiwel bestaat uit:

  • Martien Kuitenbrouwer, voorzitter, Directeur public mediation programma Uva, zelfstandig adviseur en conflict bemiddelaar
  • Chretien Mommers, directeur-bestuurder Rijnhart Wonen
  • Hilde Marx, interim manager team Jeugd en team Veiligheid bij GGDGHOR Nederland
  • Guus Schnitzler, voormalig bankier en vastgoedfinancier

De leden van de RvT kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Welzijn.   

Hier vind je het Goodgovernance Reglement Raad Van Bestuur Combiwel en Goodgovernance Reglement Raad Van Toezicht Combiwel