ISO & ANBI

ISO certificering

De afkorting ISO staat voor het engelstalige begrip International Organization for Standardization. Het is een kwaliteitskeurmerk voor organisaties die voldoen een alle eisen voor een ISO certificering. Combiwel voldoet aan de eisen van de ISO norm 9001. Voor het behouden van de certificering wordt Combiwel jaarlijks gecontroleerd. Zo houdt Combiwel de (bedrijfs)processen scherp en is er aandacht voor kwaliteit, veiligheid en tevredenheid. Klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken maken hier deel van uit.


ANBI status

Combiwel is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Giften aan Combiwel (door particulieren, fondsen en/of bedrijven) zijn daardoor op een aantrekkelijke manier aftrekbaar. Om aangewezen te worden als ANBI moet Combiwel voldoen aan voorwaarden, zoals:

  • De organisatie zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang
  • Er is geen winstoogmerk
  • Bestuurders of beleidsbepalers mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden
  • Er wordt voldaan aan de administratieve verplichtingen
  • De basisgegevens worden gepubliceerd op een internetsite

Fiscaal nummer Combiwel Ondernemend Welzijn BV: 73.11.084
RSIN nummer Stichting Combiwel voor Kinderen: 857787512
RSIN nummer Stichting Buurtwerk: 857787366
RSIN nummer Stichting Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening: 857787500