‘Jong ontmoet Oud’ in de Buurman van het Amstelhuis

Op woensdag 3 oktober 2018 was er een succesvolle ‘Jong ontmoet Oud’ in de Buurman van het Amstelhuis. Dit is een project waarbij jongeren van Combiwel Jongerenwerk in gesprek gaan met ouderen uit de buurt. Dit project hebben wij in samenwerking met Peter van Maaren, een zeer betrokken buurtbewoner in de Diamantbuurt, georganiseerd.

Tijdens deze gezellige middag gingen jongeren, buurtbewoners en ouderen van het Amstelhuis in gesprek over het onderwerp ‘Hoe was/is het om man/vrouw/jongen/meisje te zijn, nu en vroeger.

Vijf goedgevulde tafels onder leiding van een gespreksleider van Dialoog in Aktie, voerden mooie gesprekken over de verschillen tussen mannen en vrouwen.
Aan elke tafel zat een LHBTI-persoon, om ook zijn/haar kijk op man/vrouw te zijn te delen met de rest van de tafel. Dit zorgde voor mooie gesprekken rondom diversiteit, tolerantie en respect voor elkaar, ondanks dat we allemaal verschillend zijn. Door persoonlijke verhalen van verschillende generaties met elkaar te delen ontstond er een fijne veilige sfeer.

Ook het thema ‘homoseksualiteit’, wat normaal gesproken een lastig onderwerp kan zijn om te bespreken, is veel aan bod gekomen. Vooral de kijk op homoseksualiteit die er nu is vergeleken met vroeger is veel besproken. Ouderen gaven aan dat ze blij zijn dat dit onderwerp anno 2018 gewoon besproken kan worden en dat het belangrijk is dat LHBTI-personen zich veilig voelen om ‘uit de kast’ te komen. Jongeren gaven aan dat ze het fijn vinden dat ze in tijd opgroeien waarbij er meer respect voor elkaar is en dat ook LHBTI-personen vrij kunnen leven in Nederland. Wel vonden ze het heel erg dat het helaas nog steeds voorkomt dat deze personen gediscrimineerd worden door hun seksuele voorkeur.

In gesprek gaan met verschillende generaties over dit thema is een mooie eerste stap om een positievere kijk op homoseksualiteit te krijgen.

We kijken uit naar de volgende activiteiten rondom dit thema!