Jongerentop

Jongeren vinden het belangrijk dat hun stem goed gehoord wordt en dat de punten van jongeren in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen een plek krijgen. Om dit proces te bevorderen hebben jongeren met ondersteuning en begeleiding vanuit het jongerenwerk op 30 oktober 2017 uur jl. in de Heineken Experience een Jongerentop georganiseerd.

Jongeren van Zuid vinden het belangrijk dat bij de gemeenteverkiezingen in maart 2018 vanuit de politieke partijen voldoende aandacht is voor onderwerpen die jongeren aangaan. Daarom wilden zij hun stem laten horen.

Aan de Jongerentop hebben 128 jongeren en 13 politici van D66, GL, SP en CDA deelgenomen. Tijdens deze bijeenkomst werden 14 thema’s bij 18 tafelgesprekken besproken en de aanbevelingen van jongeren geformuleerd.
Naast de goede participatie van jongeren heeft deze Jongerentop op bestuurlijk en politiekniveau veel bereikt. Sommige politieke partijen zijn bijvoorbeeld bezig hun verkiezingsprogramma bij te stellen.

Jongeren blijven hun stem laten horen als het gaat om de thema’s: Veiligheid, Discriminatie, Social media, Onderwijs, Drank & drugs, Wonen, Sport, Jongerenvoorzieningen, Jongeren met een beperking, Gezondheid, Milieu, Kunst & Cultuur, Werk en Financiën.

Benieuwd naar de resultaten? Lees ze in dit document: Resultaten Jongerentop 2017

Op naar de verkiezingen in maart!