Kamers met kansen

Kamers met Kansen biedt jongeren die door hun onveilige of instabiele thuissituatie moeite hebben om naar school te kunnen gaan een kamer en coaching. Zo kunnen deze jongeren vanuit een rustige, veilige plek verder met hun opleiding en toekomstplannen maken.

De doelgroep van Kamers met Kansen bestaat uit schoolgaande jongeren tussen de 18 en 27 jaar die een instabiele of onveilige thuissituatie hebben. Te denken valt aan psychiatrische problematiek bij de ouders, (gevoel van) zorgplicht voor andere gezinsleden bij de jongere, fysiek en/of psychisch geweld, extreme schulden- of drugs- en alcoholproblematiek in het gezin. De schoolprestaties van de jongeren lijden onder deze situatie. Kamers met Kansen biedt hen steun in de rug in de vorm van een kamer en coaching. Voor alle jongeren geldt dat andere opties van huisvesting binnen het netwerk zijn uitgesloten. Kamers met Kansen biedt hen een veilige en neutrale plek om te studeren en te ontwikkelen richting een zelfredzaam, volwassen individu in een gezond netwerk. Jongeren worden in de meeste gevallen aangemeld via schoolmaatschappelijk werk van het ROCvA en ROC TOP.

Kamers met Kansen maakt o.a. gebruik van individuele coaching door een (vrijwillige) professional en peer-to-peer coaching van leeftijdgenoten binnen het project. Dit zijn de zogenaamde hoofdbewoners en maatjes. Deze jongeren hebben zelf het traject van Kamers met Kansen al doorlopen of zijn via een sollicitatieprocedure ingestroomd.

Kamers met Kansen heeft drie projecten in Amsterdam:
1. Zuidoost, dit is een samenwerking met Woningstichting Rochdale
2. Nieuw-West, Osdorp, dit is een samenwerking met het ROC van Amsterdam, Woonstichting Eigen Haard en het stadsdeel Nieuw-West
3. Oost, Indische buurt, dit is een samenwerking met Woonstichting de Alliantie