De Ontmoeting | Ouderencentrum Oud Zuid

Locatiegegevens

 Ceintuurbaan 480
      1074 EC Amsterdam

020-6760601
deontmoeting@combiwel.nl

Multicultureel ouderencentrum De Ontmoeting staat open voor (allochtone) ouderen, veelal uit de buurt. De ontmoeting is sinds oktober 2015 in het Amstelhuis op de hoek Ceintuurbaan/Amsteldijk gevestigd. Het centrum biedt ruimte om eigen activiteiten te ontwikkelen. Daarnaast worden op basis van de vraag en behoefte activiteiten geboden in de vorm van informatie, advies, educatie, sport en ontspanning. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer De Community School, de wijkpost voor ouderen, de zorgcentra en GGZ.