AOC de Pijp | dagbesteding

Locatiegegevens

 Smaragdplein 3-5
      1074 HA Amsterdam

020-6624754
j.bos@combiwel.nl

Het Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp biedt ondersteuning aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. De werkwijze van het ontmoetingscentrum kun u lezen op www.ontmoetingscentradementie.nl

Het centrum is 4 dagen per week open. In de Edelsteen worden activiteiten aangeboden die aansluiten op de talenten of behoefte van de mensen met dementie.

In het centrum is er veel aandacht voor bewegen. Dagelijks is er een bewegingsprogramma en bij mooi weer wordt er gewandeld.

Naast deze bewegingsactiviteiten zijn er creatieve-  en muziekactiviteiten.

In het Ontmoetingscentrum werken 2 aktiviteitenbegeleiders die worden ondersteund door vrijwilligers en studenten.

Ook de mantelzorgers ondersteunen het activiteitenprogramma. Een mantelzorger geeft regelmatig Tai-Chi en een ander speelt piano. De mantelzorgers kunnen deelnemen aan de gespreksgroep die om de twee weken plaatsvindt. Ook kunnen zij maar ook buurtbewoners contact opnemen voor een persoonlijke afspraak.

Het centrumoveleg vindt om de 2 maanden plaats, op deze vergadering wordt het aktiviteitenprgramma besproken en worden nieuwtjes uitgewisseld. Het is een fijne manier om ook de andere familieleden te ontmoeten.

Een keer in het jaar is er een lezingencyclus waar alle onderwerpen die betrekking hebben op dementie worden besproken.

Het AOC de Pijp deelt de locatie met het jongerenwerk van Combiwel. Hierdoor ontmoeten de mensen jonge mensen en andere buurtbewoners . De ontmoetingen met de peuters van de kinderopvang op de 1e etage worden als zeer plezierig ervaren en regelmatig organiseren we activiteiten met hen.

Kunst speelt een belangrijke rol in het AOC de Pijp. We zijn betrokken bij het projekt ‘Onvergetelijk Stedelijk’ in het Stedelijk museum en een rondleider van het Stedelijk komt regelmatig kunstlezingen bij ons geven.

Op dinsdagmiddag komt het Sportbuurtwerk van Combwel fitness even, deze activiteit is ook toegankeleijk  voor de buurtbewoners.

De kinderen van onze bezoekers zijn van harte welkom en regematig zie je de kinderen en kleinkinderen binnenlopen.

Voor informatie kunt u met de leidinggevende van het AOC de Pijp in de Edelsteen een afspraak maken.