AOC Noord | dagbesteding

Locatiegegevens

 Motorwal 300
      1021 PH Amsterdam

06-41522383/06-57597947
k.vanhaaster@combiwel.nl

( in Huis van deWijk De Meeuw)
Het ontmoetingscentrum biedt informatie en ondersteuning aan mensen met een beginnende dementie en hun mantelzorgers. Het is een plaats om lotgenoten te ontmoeten en sociale contacten op te doen.

Voor personen met beginnende dementie biedt het AOC vijf dagen per week een dagsociëteit met een prikkelend, gestructureerd dagprogramma.

Voor de mantelzorgers is er ondersteunende begeleiding in de vorm van een maandelijkse gespreksgroep en een spreekuur waarin individuele zorgen kunnen worden besproken.

Voor beiden is er het centrumoverleg waarin we met elkaar; deelnemers, mantelzorgers en medewerkers de voortgang van het AOC programma bespreken.