Huiskamer Nieuwe Club

Locatiegegevens

 Tweede van der Helststraat 66,
      1072 PG Amsterdam

020 570 9640
h.spel@combiwel.nl

Huiskamer De Nieuwe Club is een innovatief aanbod van dagbesteding en sociaal contact voor ouderen vanaf 60 jaar met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie. Huiskamer de Nieuwe Club is het resultaat van intensieve samenwerking tussen ggz-organisatie GGZ inGeest en welzijnsstichting Combiwel.

Waarom
De meeste ouderen met ernstige psychiatrische aandoeningen wonen vandaag de dag thuis. Velen van hen hebben behoefte aan ontspanning en ontmoeting maar ervaren een hoge drempel voor deelname aan reguliere ouderenvoorzieningen. Huiskamer de Nieuwe Club voorziet in deze behoefte en bevordert zelfredzaamheid en sociale participatie van deze ouderen.

Hoe
Niet de diagnose van de deelnemer staat centraal, wel de behoefte om aangesproken te worden op mogelijkheden in plaats van beperkingen. De behoefte om zo gewoon als mogelijk mee te doen, vanuit een basis van veiligheid. Hierbij is eigen inbreng van deelnemers één van de leidende principes.

Wat we bieden
De Nieuwe Donderdagclub | donderdag van 9.00 uur-17.00 uur
deelnemers beginnen de dag beginnen met een kop koffie en het uitwisselen van ervaringen en belevenissen. Vervolgens is er een gevarieerd aanbod van activiteiten op het terrein van beweging, expressie, creativiteit en buitenactiviteiten zoals een wandeling of een bezoek aan een buurtwinkel. Er wordt gezamenlijk geluncht.

De Nieuwe Eetclub | dinsdag van 16.00 uur-20.00 uur
deelnemers bereiden gezamenlijk een maaltijd voor, koken en eten samen. Tijdens het natafelen wordt het menu van de week daarna besproken.

De Nieuwe Uitgaansclub | vrijdag op wisselende tijden
een klein groepje onderneemt uitstapjes. Dit kan zijn een bezoek aan de markt, een museum, een bioscoop, etc. Niet iedereen hoeft elke keer mee te gaan. Uitstapjes organiseren we in samenspraak met de deelnemers.

Heeft u vragen:
neem dan contact op met Helga Spel: h.spel@combiwel.nl, tel. (06) 14 59 15 68