Huiskamer de Tagerijn

Locatiegegevens

 Balboastraat 18
      1057 VW Amsterdam

Anne Elberse: 06–39717850
a.elberse@abc-west.nl

Openingstijden van Huiskamer de Tagerijn

dinsdag 09.30 -12.30 uur

Wat het is
ABC Alliantie Welzijn biedt in Huiskamer de Tagerijn dagbesteding en sociaal contact op een veilige en toegankelijke plek waar bezoekers kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten, gericht op ontmoeting, participatie en activering. Het programma komt met een actieve bijdrage van de deelnemers tot stand.

Omdat de locatie waar de  Huiskamer de Tagerijn is gehuisvest de hele week geopend is voor buurtbewoners, kunnen bezoekers  van Huiskamer de Tagerijn er ook op andere tijden – al of niet samen met andere groepsleden – deelnemen aan de andere activiteiten die er plaatsvinden. Zie voor dit activiteitenoverzicht: de Tagerijn, activiteitenoverzicht

Voor wie
Iedereen, maar onze aandacht gaat speciaal uit naar buurtbewoners met een psychiatrische achtergrond.

Mantelzorgers
Met mantelzorgers is regelmatig contact wanneer zij er behoefte aan hebben.

Samenwerking
In de huiskamer werken we nauw samen met Roads, die op de locatie activiteiten organiseren voor mensen met een psychiatrische beperking en Scip (Stichting Cliëntengestuurde Initiatieven en Projecten).