Huiskamer De Klinker

Locatiegegevens

 Borgerstraat 45
      1053 PB Amsterdam

Marloes Vermeulen: 06 13 06 61 48
m.vermeulen@combiwel.nl

Openingstijden Huiskamer van de Buurt de Klinker

dinsdag 14.00 – 18.00 uur | donderdag 10.00 – 14.00 uur

Wat het is
Combiwel biedt in Huiskamer van de Buurt de Klinker dagbesteding en sociaal contact op een veilige en toegankelijke plek waar bezoekers kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten, gericht op ontmoeting, participatie en activering. Het programma komt met een actieve bijdrage van de deelnemers tot stand. Het bereiden van een lunch met soep en en het gezamenlijk eten ervan, vormt een belangrijk onderdeel van het programma op de donderdag!

Omdat de locatie waar Huiskamers van de Buurt de Klinker is gehuisvest, de hele week geopend is voor oudere buurtbewoners, kunnen bezoekers van de Huiskamers de Klinker  er ook op andere tijden – al of niet samen met andere groepsleden – deelnemen aan de andere activiteiten die er plaatsvinden; en dat zijn er nogal wat! Zie hiervoor Huis van de Buurt de Klinker.

Mantelzorgers
Met mantelzorgers is regelmatig contact wanneer zij er behoefte aan hebben. Zo bellen kinderen om te vragen of moeder mee kan eten in de huiskamer. Of ze bellen met de vraag of we hun ouder kunnen ophalen, of dat we van te voren even kunnen bellen, omdat de ouder anders vergeet te komen.

Samenwerking
We werken op de locatie nauw samen met zorgaanbieder Amstelring