Kamers met Kansen Zuidoost

Locatiegegevens

 Florijn 227 Ingang Noord 2
      1102 BA Amsterdam Zuidoost

website
kamersmetkansen@combiwel.nl

Kamers met Kansen biedt jongeren die door hun onveilige of instabiele thuissituatie moeite hebben om naar school te kunnen gaan een kamer en coaching. Zo kunnen deze jongeren vanuit een rustige, veilige plek verder met hun opleiding en toekomstplannen maken.

Kamers met Kansen heeft drie projecten in Amsterdam:
1. Zuidoost, dit is een samenwerking met Woningstichting Rochdale
2. Nieuw-West, Osdorp, dit is een samenwerking met het ROC van Amsterdam, Woonstichting Eigen Haard en het stadsdeel Nieuw-West
3. Oost, Indische buurt, dit is een samenwerking met Woonstichting de Alliantie