Malika Mouhmouh nieuwe directeur Combiwel MaDi & De Geldcoach

Malika Mouhmouh is per augustus 2019 de nieuwe directeur van Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & De Geldcoach. Zij was tot voor kort clustermanager Sociale Dienstverlening bij de gemeente Haarlemmermeer en daar verantwoordelijk voor de teams, WMO & Jeugd, Werk & Participatie, Inkomen en de Backoffice. Daarvoor heeft zij gewerkt bij de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere, waar zij nauw betrokken is bij het opzetten van sociale wijkteams.

Malika Mouhmouh zegt over haar nieuwe rol in het Amsterdamse sociale domein het volgende:

De veranderopgaven in het sociaal domein zijn mij bekend. Organisaties worden meer dan ooit uitgedaagd om het werk efficiënter en effectiever te organiseren, zonder in te leveren aan kwaliteit. Dit vraagt om een kritische blik op onze werkwijze, functieprofielen en de manier waarop we zijn georganiseerd. Ook vraagt het om verdere integrale samenwerking met onze partners. Een opgave waar ik graag, samen met collega’s en partners, verder vorm aan wil geven. Mijn ambitie is erop gericht om de beste dienstverlening aan onze inwoners te bieden. Hulp en ondersteuning dienen goed en duurzaam te zijn en gericht op zelfredzaamheid. Wij, professionals, zijn slechts passanten in het leven van mensen. Indien we zo kunnen helpen dat men zelf de regie in handen kan nemen, is onze taak grotendeels geslaagd. Ze bestrijd je ook duurzamer armoede en achterstanden. Ik kijk ontzettend uit naar deze uitdaging in Amsterdam en verheug me op de samenwerking. Ik zal snel werk maken van het kennismaken met alle samenwerkingspartners en collega’s.”

Welkom bij Combiwel Malika!