Recht op inzage | correctie | vergeten

Iedereen heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens over hem of haar verzamelt zijn. Als dit het geval is kan kun je via communicatie@combiwel.nl een verzoek indienen om deze gegevens digitaal op te laten sturen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Vervolgens kun je aangeven om de gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen (recht van vergetelheid).