Schulddienstverlening

De schulddienstverlening van ABC Alliantie Welzijn ondersteunt bewoners in stadsdeel West bij het verminderen van financiële problemen of (dreigende) schulden en bij het op orde brengen van hun administratie. Het uitgangspunt is om de hulpvragen zo te ondersteunen dat deze zo veel mogelijk zelf een probleem gaat oplossen.

Waar nodig kan daarbij gebruik worden gemaakt van de diensten van ondersteuners en van de faciliteiten in de financiële salons, waar men – verspreid over het stadsdeel – gebruik kan maken van de computer en internet.

Bij schulddienstverlening worden, naast het aanpakken van schulden, ook de achterliggende oorzaken meegenomen en wordt gewerkt aan meer financiële zelfredzaamheid. Hierbij worden ook vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ingezet als maatje.