Stichting Combiwel Amsterdam

Stichting Combiwel Amsterdam stelt zich als doel het bevorderen van een samenhangend geheel van activiteiten welke beogen de sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of studeren in de regio Amsterdam te ondersteunen en te ontwikkelen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het besturen van/deelnemen in en verzorgen van management- en ondersteuningsdiensten aan de rechtspersonen Stichting Combiwel Buurtwerk, Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening, Stichting Combiwel voor Kinderen en Stichting Combiwel Projecten.

Meer informatie over stichting Combiwel Amsterdam (missie, visie, jaarplan en speerpunten 2022 en begroting 2022) is terug te lezen in het Beleidsplan 2022

Bestuur en Raad van Toezicht

De bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is de heer Jørgen Weekers. De bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is de heer Jørgen Weekers. De bestuurder bestuurt Stichting Combiwel Amsterdam onder toezicht van een Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Beloning bestuurder en Raad van Toezicht

De bestuurder valt als werknemer onder de CAO Sociaal Werk. De beloning van medewerkers van Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Sociaal Werk.

Algemene gegevens

Kamer van koophandel: 34126333
RSIN/fiscaal nummer: 808458504
Bankrekeningnummer: NL 92 RABO 0135 4475 50

Contactgegevens

De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website https://www.combiwel.nl/contact/

(Financiële) verantwoording

Het jaarverslag en de jaarrekening vind je op de pagina Feiten en cijfers

Statuten

De statuten van Stichting Combiwel vind je hier