Stichting Combiwel Buurtwerk

Stichting Combiwel Buurtwerk heeft als doel het versterken van de sociale samenhang in buurten. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het faciliteren van actief burgerschap en het ondersteunen van georganiseerde activiteiten voor en door bewoners. Het verrichten van sociale interventies ter ondersteuning van bewoners van alle leeftijden staat daarbij centraal. Beoogd resultaat is vergroten van de participatie van bewoners en het versterken van de sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of studeren in de regio Amsterdam.

Meer informatie over stichting Combiwel Buurtwerk (missie, visie, jaarplan en speerpunten 2022 en begroting 2022) is terug te lezen in het Beleidsplan 2022

Bestuur en Raad van Toezicht

De bestuurder van Stichting Combiwel Buurtwerk is Stichting Combiwel Amsterdam.
De bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is de heer Jørgen Weekers.
De bestuurder bestuurt Stichting Combiwel Amsterdam onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Beloning bestuurder en Raad van Toezicht
De bestuurder valt als werknemer onder de CAO Sociaal Werk. De beloning van medewerkers van Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Sociaal Werk.

Algemene gegevens
Kamer van koophandel: 69217203
RSIN/fiscaal nummer: 857787366
Bankrekeningnummer: NL20 RABO 0322 3806 50

Contactgegevens
De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website https://www.combiwel.nl/contact/

(Financiële) verantwoording
Het jaarverslag en de jaarrekening vind je op de pagina Feiten en cijfers

Statuten

De statuten van Stichting Combiwel Buurtwerk vind je hier