HBO en MBO stage bij het Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp

Stage lopen bij Combiwel
Binnen Combiwel zijn ieder schooljaar diverse stageplekken beschikbaar; stages in de uitvoering maar ook op ondersteunende afdelingen. Er zijn stageplekken beschikbaar op verschillende opleidingsniveaus. Combiwel is een erkend leerbedrijf en wordt daarin ondersteund door SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

De organisatie
Combiwel is een maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten voor inwoners van Amsterdam met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Vanuit talloze locaties worden mensen op wijkniveau ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen.

De locatie
Het Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp (AOC de Pijp) is gevestigd in het Multifunctioneel buurtcentrum de Edelsteen in de Diamantbuurt. Het centrum is vijf dagen in de week open, dat ondersteuning biedt aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Gemiddeld komen 14 tot 20 deelnemers per dag. Op het AOC de Pijp worden activiteiten aangeboden die aansluiten op de talenten en behoefte van de mensen met dementie. De Edelsteen wordt gedeeld met jeugd/ en jongerenwerk van Combiwel, kinderopvang van de Kleine Wereld en buurtbewoners.
Hierdoor vinden er ontmoetingen plaats tussen jong en oud en hun buurtbewoners.

Het Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp
Smaragdplein 3, 1074 HA Amsterdam, 020-6624754
Contactpersoon: Joke Bos, leidinggevende, j.bos@combiwel.nl, 020-6624754
Stagebegeleider : Mariska Atmodimedjo, activiteitenbegeleider

De functie
Het Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp onderdeel van Combiwel heeft een aantrekkelijke stageplaats voor stagiaires op HBO en MBO niveau. De stagiaires begeleiden en ondersteunen mensen met dementie bij alle activiteiten die worden aangeboden. Hierbij is het van belang dat zij de werkprocessen bewaken voor een goede verloop van de dag. De werkzaamheden en competenties die worden verwacht is afhankelijk van het niveau van de stagiaires.

Wij vragen
HBO stage;
SPH (Sociale Pedagogische Hulpverlening), Creatieve Therapie, Toegepaste Psychologie en MWD Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, 1e en 2e jaar
MBO stage;
MMZ niveau 3 (Medewerker Maatschappelijk Zorg), vanaf 2de leerjaar, SMD nveau 2 (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener)

Komend schooljaar 2019-2020, voor minimaal 16 uur per week, (ma, di, wo, do en vr)
Werktijden: 09:00-17:00
Aantal stagiaires: 2

Indien dit voor hen van toepassing is conform de VOG regeling, dienen stagiaires aan het begin van hun stage een geldige VOG te overleggen.

Wij bieden
Wij bieden je professionele begeleiding en een uitdagende werkplek om praktijkervaring op te doen en zo verschillende competenties te behalen, o.a., leer je omgaan met mensen met dementie, doe je kennis op over dementie en krijg je inzicht in de methodiek van het AOC de Pijp.

Stagevergoeding
Stagiaires, die minimaal 16 uur per week stage lopen, hebben recht op een stagevergoeding. De stagevergoeding bedraagt € 150, – per maand op basis van een 32-urige stageweek. De vergoeding wordt naar rato toegepast. Dit betekent dat een stagiair die 16 uur stage loopt € 75,- per maand ontvangt.

Sollicitaties en informatie
Spreekt deze interessante en leerzame stageplek je aan? Mail dan je motivatiebrief en CV naar M. Atmodimedjo, m.atmodimedjo@combiwel.nl, 020-6624754 of 0628639933, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Je kunt hier ook terecht voor nadere inlichtingen over deze stageplaats.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar m.atmodimedjo@combiwel.nl