Voorscholen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op de voorschool. Voorscholen zijn voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar. Er zijn ochtend- en middag groepen of groepen met een combinatie van ochtenden en middagen. Voorscholen werken samen met de basisscholen. In de schoolvakanties zijn de voorscholen gesloten. De peuters worden in een vaste groep geplaatst. Zo zien ze dagelijks de vaste vriendjes en pedagogisch medewerkers.

Een voorschool ochtend of middag
Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen bij spelletjes, tekenen, knutselen, puzzelen, zingen en taal. Met taalactiviteiten helpen ze peuters de woordenschat uit te breiden. Zo worden de peuters op een leuke, speelse en leerzame manier voorbereid op de basisschool. Het is belangrijk dat de peuters het naar hun zin hebben, want een kind dat het naar de zin heeft ontwikkelt zich goed.

Aandacht voor ontwikkeling
De methode voor de ontwikkeling van de kinderen is dezelfde als op de basisschool waarmee wordt samengewerkt. Daardoor is de stap naar de basisschool makkelijker. Ze komen er immers dezelfde spel- en leermaterialen tegen als op de voorschool. We werken met vier speciale VVE-methodes (Voor- en Vroegschoolse Educatie): Piramide, Startblokken, Uk en Puk en Kaleidoscoop.

Ontdekken en beleven
We zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. We vinden het belangrijk dat we ook naar buiten gaan met de kinderen en dat we met peuters beweegspelletjes doen. Zo wordt hun motorische ontwikkeling gestimuleerd.