Welzijn op recept

Welzijn op recept is een sociale oplossing voor mensen met psychosociale klachten. In plaats dat een arts een patiënt doorverwijst naar een collega of medicijnen voorschrijft, wordt een recept gegeven voor activiteiten en doorverwezen naar een van onze welzijnscoaches. Deze stelt samen met de deelnemer een activiteitenpakket samen.

Na uitschrijven van het ‘welzijnsrecept’ door de huisarts of andere zorgverlener kan een deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de welzijnscoach. De verwijzing wordt ook gemeld aan de welzijnscoach. Als iemand na twee weken geen contact heeft opgenomen, neemt de welzijnscoach het initiatief om contact op te nemen. Het resultaat wordt teruggekoppeld aan de verwijzer.

Met het ‘recept’ haalt de deelnemer twee tot drie bezoeken van een welzijnscoach in huis. Door de individuele benadering komt het welzijnsaanbod dat past bij de deelnemer in beeld en kan een arrangement worden samengesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande activiteiten en clubs in de buurt.

Er zijn welzijnscoaches van Combiwel in alle buurten waar wij werkzaam zijn. Op dit moment zijn dat de stadsdelen Nieuw-West, Zuid en West.