“Het gebeurt in je buurt, op straat, om de hoek, bij buren, op school of bij je thuis”

Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schulddienstverlening en sociaal maatschappelijk werk.

Combiwel in beeld

 • Je talent ontdekken | Combiwel junior

 • Olympische Sportweek | Combiwel Sport

 • Spelend leren | Combiwel voor kinderen

 • Bezoekster en vrijwilliger | Huiskamer van de Buurt

 • Gezond eten | Combiwel voor kinderen

 • Jongere helpt oudere | Buurt & Bewoner

 • Rij voor het tennisfestijn | Combiwel Sport

 • Veilig bewegen | Voorschool & Peutercombi

 • Gezonde snacks leren maken | Combiwel Junior

 • Kijken en ontdekken | Voorschool & Peutercombi

 • Trots op hun talentcertificaat | Combiwel Jongeren

 • Bewegen en meedoen | Huis van de Wijk