Governance

Jørgen Weekers is de Algemeen directeur van Combiwel en bestuurder Stichting Combiwel Amsterdam.

De Algemeen directeur is verantwoordelijk voor het organisatiebeleid, de Raad van Toezicht houdt toezicht op het organisatiebeleid en de algemene gang van zaken.

De Raad van Toezicht van Stichting Combiwel bestaat uit:

  • Martien Kuitenbrouwer, voorzitter, Directeur Public Mediation , senior docent Universiteit van Amsterdam
  • Hilde Marx, gepensioneerd, nog actief in de Academische Werkplaats Kwetsbare Gezinnen en bestuurslid van Preventief op Maat
  • Guus Schnitzler, voormalig bankier en vastgoedfinancier
  • Joan van der Burgt, directeur de Alliantie, regio Amersfoort

De leden van de RvT kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Welzijn.   

Hier vind je het Goodgovernance Reglement Raad Van Bestuur Combiwel en Goodgovernance Reglement Raad Van Toezicht Combiwel