Malika Mouhmouh is de voorlopig Algemeen directeur van Combiwel en bestuurder Stichting Combiwel Amsterdam.

De Algemeen directeur is verantwoordelijk voor het organisatiebeleid, de Raad van Toezicht houdt toezicht op het organisatiebeleid en de algemene gang van zaken.

De Raad van Toezicht van Stichting Combiwel bestaat uit:

  • Martien Kuitenbrouwer, voorzitter, Directeur public mediation (adviseur en conflict bemiddelaar); senior docent UvA Bestuurskunde
  • Hilde Marx, interim manager Jados
  • Ellen van der Vlist, Directeur/bestuurder Coöperatie De kleine Schans

Dirk de Jager (directeur sustainable solutions en associate STIPO, senior publiek ontwikkelaar en adviseur) is met ingang van 30 mei tijdelijk teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht in verband met zijn benoeming als waarnemend wethouder bij de gemeente Amsterdam

De leden van de RvT kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Welzijn.   

Hier vind je het Goodgovernance Reglement Raad Van Bestuur Combiwel en Goodgovernance Reglement Raad Van Toezicht Combiwel

Twee vacatures in onze Raad van Toezicht

Graag vullen wij onze Raad van Toezicht aan met twee leden. De werving hiervoor verloopt discreet via Public Spirit.

Wij zoeken:

1. Een lid met een profiel voor financiën & bedrijfsvoering. Bekijk deze op de site van Public Spirit: https://www.publicspirit.nl/2024/04/lid-raad-van-toezicht-profiel-financien-bedrijfsvoering-3420/

2. Een lid met een algemeen & organisatieontwikkeling profiel. Bekijk deze op de site van Public Spirit:  https://www.publicspirit.nl/2024/04/lid-raad-van-toezicht-profiel-algemeen-organisatieontwikkeling-3421/