Missie, visie en ambitie

Onze missie

Combiwel staat voor een inclusieve samenleving waar mensen kunnen meedoen, een stad waar uitval zoveel mogelijk wordt voorkomen en mensen hun betrokkenheid en solidariteit in de praktijk kunnen brengen. We ondersteunen kwetsbare Amsterdammers en ondersteunen hen om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te leven en te participeren in de samenleving. We verbinden bewoners met bewoners en bewoners met instanties. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten wij ook in op een verantwoorde ontwikkeling van kinderen.

Onze visie en ambitie

We zijn een stevige partner met zichtbare impact door een moderne en effectieve manier van werken. We werken professioneel en resultaatgericht. Samen werken we er naartoe om dé specialist te worden op het gebied van sociale interventies, het ondersteunen van kwetsbare groepen en een verantwoorde ontwikkeling van kinderen. Dit doen we in partnerschap met onze opdrachtgevers. Onze werkwijze levert zichtbare resultaten op en wordt gezien als vernieuwend. Daarom zijn wij ook een gewilde samenwerkingspartner.

Organisatie

Combiwel organiseert haar werk met ingang van 1 januari 2018 vanuit een aantal stichtingen die worden bestuurd door Stichting Combiwel Amsterdam:

  • Stichting Combiwel voor Kinderen
  • Stichting Combiwel Buurtwerk
  • Stichting Combiwel Buurtteams
  • Stichting Combiwel Projecten

Download de juridische structuur Jørgen Weekers is de Algemeen directeur van Combiwel en bestuurder Stichting Combiwel Amsterdam. Meer informatie over de Stichtingen kunt u vinden op de verschillende stichtingspagina’s: