Onze missie

Combiwel staat voor een inclusieve samenleving waar mensen kunnen meedoen, een stad waar uitval zoveel mogelijk wordt voorkomen en mensen hun betrokkenheid en solidariteit in de praktijk kunnen brengen. We ondersteunen kwetsbare Amsterdammers en ondersteunen hen om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te leven en te participeren in de samenleving. We verbinden bewoners met bewoners en bewoners met instanties. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten wij ook in op een verantwoorde ontwikkeling van kinderen.

Onze visie en ambitie

We zijn een stevige partner met zichtbare impact door een moderne en effectieve manier van werken. We werken professioneel en resultaatgericht. Samen werken we er naartoe om dé specialist te worden op het gebied van sociale interventies, het ondersteunen van kwetsbare groepen en een verantwoorde ontwikkeling van kinderen. Dit doen we in partnerschap met onze opdrachtgevers.

Onze werkwijze levert zichtbare resultaten op en wordt gezien als vernieuwend. Daarom zijn wij ook een gewilde samenwerkingspartner.

Organisatie

Combiwel organiseert haar werk met ingang van 1 januari 2018 vanuit een aantal stichtingen die worden bestuurd door Stichting Combiwel Amsterdam:

  • Stichting Combiwel voor Kinderen
  • Stichting Combiwel Buurtwerk
  • Stichting Combiwel Buurtteams
  • Stichting Combiwel Projecten

Download de juridische structuur Malika Mouhmouh is voorlopig Algemeen directeur van Combiwel en bestuurder Stichting Combiwel Amsterdam. Meer informatie over de Stichtingen kunt u vinden op de verschillende stichtingspagina’s:

Bezoekers aan de Taalmarkt in Amsterdam-West
Alle logos van Combiwel op een rijtje

Stichting Combiwel Amsterdam stelt zich als doel het bevorderen van een samenhangend geheel van activiteiten welke beogen de sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of studeren in de regio Amsterdam te ondersteunen en te ontwikkelen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het besturen van/deelnemen in en verzorgen van management- en ondersteuningsdiensten aan de rechtspersonen Stichting Combiwel Buurtwerk, Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening, Stichting Combiwel voor Kinderen en Stichting Combiwel Projecten.

Meer informatie over stichting Combiwel Amsterdam (missie, visie, jaarplan en speerpunten 2024 en begroting 2024) is terug te lezen in het Beleidsplan 2024.

Bestuur en Raad van Toezicht

De voorlopig bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is mevrouw Malika Mouhmouh. De bestuurder bestuurt Stichting Combiwel Amsterdam onder toezicht van een Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Beloning bestuurder en Raad van Toezicht

De bestuurder valt als werknemer onder de CAO Sociaal Werk. De beloning van medewerkers van Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Sociaal Werk.

Algemene gegevens

Kamer van koophandel: 34126333
RSIN/fiscaal nummer: 808458504
Bankrekeningnummer: NL 92 RABO 0135 4475 50

Contactgegevens

De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website https://www.combiwel.nl/contact/

(Financiële) verantwoording

Het jaarverslag en de jaarrekening vind je op de pagina Feiten en cijfers

Statuten

De statuten van Stichting Combiwel vind je hier

Stichting Combiwel Buurtwerk heeft als doel het versterken van de sociale samenhang in buurten. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het faciliteren van actief burgerschap en het ondersteunen van georganiseerde activiteiten voor en door bewoners. Het verrichten van sociale interventies ter ondersteuning van bewoners van alle leeftijden staat daarbij centraal. Beoogd resultaat is vergroten van de participatie van bewoners en het versterken van de sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of studeren in de regio Amsterdam.

Meer informatie over stichting Combiwel Buurtwerk (missie, visie, jaarplan en speerpunten 2024 en begroting 2024) is terug te lezen in het Beleidsplan 2024

Bestuur en Raad van Toezicht

De bestuurder van Stichting Combiwel Buurtwerk is Stichting Combiwel Amsterdam.
De voorlopig bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is mevrouw Malika Mouhmouh.
De bestuurder bestuurt Stichting Combiwel Amsterdam onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Beloning bestuurder en Raad van Toezicht
De bestuurder valt als werknemer onder de CAO Sociaal Werk. De beloning van medewerkers van Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Sociaal Werk.

Algemene gegevens
Kamer van koophandel: 69217203
RSIN/fiscaal nummer: 857787366
Bankrekeningnummer: NL20 RABO 0322 3806 50

Contactgegevens
De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website https://www.combiwel.nl/contact/

(Financiële) verantwoording
Het jaarverslag en de jaarrekening vind je op de pagina Feiten en cijfers

Statuten

De statuten van Stichting Combiwel Buurtwerk vind je hier

Stichting Combiwel voor Kinderen heeft als doel het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het ontwikkelen en aanbieden van kwalitatief verantwoorde opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar;
  • het ontwikkelen en aanbieden van een aanbod op het vlak van ontwikkelingsstimulering en opvoedondersteuning;
  • te participeren in en het organiseren van samenwerkingsverbanden met scholen, zorginstellingen en andere partijen met een doorlopend en aansluitend aanbod van activiteiten en diensten voor opgroeiende kinderen en hun ouders en/of verzorgers;

Meer informatie over stichting Combiwel voor Kinderen (missie, visie, jaarplan en speerpunten 2024 en begroting 2024) is terug te lezen in het Beleidsplan 2024.

Website: www.combiwelvoorkinderen.nl

Bestuur en Raad van Toezicht
De bestuurder van stichting Combiwel voor Kinderen is Stichting Combiwel Amsterdam.
De voorlopig bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is mevrouw Malika Mouhmouh.
De bestuurder bestuurt Stichting Combiwel Amsterdam onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Beloning bestuurder en Raad van Toezicht
De bestuurder valt als werknemer onder de CAO Sociaal Werk. De beloning van medewerkers van Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Sociaal Werk.

Algemene gegevens
Kamer van koophandel: 69217440
RSIN/fiscaal nummer: 857787512
Bankrekeningnummer: NL13 RABO 0322 3798 06

Contactgegevens
De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website https://www.combiwel.nl/contact/

(Financiële) verantwoording
Het jaarverslag en de jaarrekening vind je op de pagina Feiten en cijfers

Statuten

De statuten van Stichting Combiwel voor Kinderen vind je hier

Stichting Combiwel Buurtteams (voorheen Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening) heeft als doel het ondersteunen en versterken van mensen en groepen die niet voldoende zijn toegerust om op eigen kracht te kunnen participeren in de samenleving. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het (doen) verlenen en ontwikkelen van maatschappelijke diensten, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, maatschappelijk werk, ouderenwerk, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening;
  • het ontwikkelen en verlenen van diensten op het gebied van preventie, ondersteuning en hulp zowel individueel als collectief;
  • het (doen) ontwikkelen van projecten, informele buurt- en wijkzorgnetwerken die bijdragen aan een optimale dragende samenleving en sluitende wijkzorg.

Meer informatie over stichting Combiwel Buurtteams (missie, visie, jaarplan en speerpunten 2024 en begroting 2024) is terug te lezen in het Beleidsplan 2024.

Bestuur en Raad van Toezicht
De bestuurder van Stichting Combiwel Buurtteams is Stichting Combiwel Amsterdam.
De voorlopig bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is mevrouw Malika Mouhmouh.
De bestuurder bestuurt Stichting Combiwel Amsterdam onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Beloning bestuurder en Raad van Toezicht
De bestuurder valt als werknemer onder de CAO Sociaal Werk. De beloning van medewerkers van Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Sociaal Werk.

Algemene gegevens
Kamer van koophandel: 69217432
RSIN/fiscaal nummer: 857787500
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0322 3989 08

Contactgegevens
De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website https://www.combiwel.nl/contact/

(Financiële verantwoording)
Het jaarverslag en de jaarrekening vind je op de pagina Feiten en cijfers

Statuten

De statuten van Stichting Combiwel Buurtteams, voorheen Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening vind je hier.

Stichting Combiwel Projecten heeft als doel het bevorderen van een samenhangend geheel van activiteiten, welke beogen de sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of studeren in het werkgebied van Stichting Combiwel Amsterdam (de bestuurder) te ondersteunen en te versterken.

Kamers met Kansen is het enige project dat in Stichting Combiwel Projecten is ondergebracht.

Kamers met Kansen (KmK) huisvest en begeleidt jongeren met hoog risico op schooluitval of op verlies van dagbesteding. Wanneer blijkt dat er problemen zijn op het vlak van huisvesting en/of in de thuisrelaties waardoor de dagbesteding van een jongere in het geding komt, is het traject van Kamers met Kansen een zeer gunstige route met een gezonde ontwikkeling richting een zelfredzaam, zelfstandig bestaan. Professionals uit het werkveld van zorg, onderwijs en welzijn melden jongeren aan bij de GGD voor een toegangsscreening. De GGD meldt door.

Meer informatie over stichting Combiwel Projecten en Kamers met Kansen (missie, visie, jaarplan en speerpunten 2024 en begroting 2024) is terug te lezen in het Beleidsplan 2024.

Bestuur en Raad van Toezicht
De bestuurder van stichting Combiwel Projecten is Stichting Combiwel Amsterdam.
De voorlopig bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is mevrouw Malika Mouhmouh.
De bestuurder bestuurt Stichting Combiwel Amsterdam onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Beloning bestuurder en Raad van Toezicht
De bestuurder valt als werknemer onder de CAO Sociaal Werk. De beloning van medewerkers van Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Sociaal Werk.

Algemene gegevens
Kamer van koophandel: 56622562
RSIN/fiscaal nummer: 852220947
Bankrekeningnummer: NL15 RABO 0174 9300 70

Contactgegevens
De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website https://www.combiwel.nl/contact/

(Financiële) verantwoording
Het jaarverslag en de jaarrekening vind je op de pagina Feiten en cijfers

Statuten

De statuten van Stichting Combiwel Projecten vind je hier