Organisatie

Combiwel organiseert haar werk met ingang van 1 januari 2018 vanuit een aantal stichtingen die worden bestuurd door Stichting Combiwel Amsterdam:

  • Stichting Combiwel voor Kinderen
  • Stichting Combiwel Buurtwerk
  • Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening
  • Stichting Combiwel Projecten

Download de juridische structuur

Jørgen Weekers is de Algemeen directeur van Combiwel en bestuurder Stichting Combiwel Amsterdam.

Meer informatie over de Stichtingen kunt u vinden op de verschillende stichtingspagina’s:

           

De Algemeen directeur is verantwoordelijk voor het organisatiebeleid, de Raad van Toezicht houdt toezicht op het organisatiebeleid en de algemene gang van zaken.

De Raad van Toezicht van Stichting Combiwel bestaat uit:

  • Martien Kuitenbrouwer, voorzitter, Directeur public mediation programma Uva, zelfstandig adviseur en conflict bemiddelaar
  • Chretien Mommers, directeur-bestuurder Rijnhart Wonen
  • Hilde Marx, interim manager team Jeugd en team Veiligheid bij GGDGHOR Nederland
  • Guus Schnitzler, voormalig bankier en vastgoedfinancier

De leden van de RvT kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Welzijn.