Organisatie

De organisatie heeft een Algemeen directeur en een Raad van Toezicht. De Algemeen directeur is verantwoordelijk voor het organisatiebeleid, de Raad van Toezicht houdt toezicht op het organisatiebeleid en de algemene gang van zaken. Het Shared Service Center, met de afdelingen administratie, facilitair, ICT, beleid, secretariaat, managementondersteuning en communicatie, ondersteunt directie, leidinggevenden en medewerkers.

De directie bestaat uit:

 • Jørgen Weekers, Algemeen directeur Combiwel, bestuurder Stichting Combiwel Amsterdam;
 • Helen Schiltmeijer, directeur Combiwel voor Kinderen (actief in de stadsdelen Noord, West, Zuid);
 • Monique de Vries, directeur Combiwel Buurtontwikkeling (actief in de stadsdelen West, Nieuw-West en Zuid);
 • Arie van ’t Hoog, directeur Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening en Schulddienstverlening (actief in stadsdeel West);

Alle directieleden vallen als werknemer onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De beloning van medewerkers van Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering Topinkomens (WNT). 

De raad van toezicht bestaat uit:

 • Martien Kuitenbrouwer, interim voorzitter, Directeur public mediation programma Uva, zelfstandig adviseur en conflict bemiddelaar
 • Chretien Mommers, directeur Zakelijke Markten bij Eigen Haard
 • Hilde Marx, Sectormanager Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis bij de GGD Hollands Midden
 • Guus Schnitzler, voormalig bankier en vastgoedfinancier
 • Filia Kramp, bestuurder, adviseur en coach

De leden van de RvT kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Welzijn.

Juridische structuur: 

Combiwel organiseert haar werk met ingang van 1 januari 2018 vanuit een aantal stichtingen:

 • Stichting Combiwel Amsterdam
 • Stichting Combiwel voor Kinderen
 • Stichting Combiwel Buurtwerk
 • Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening
 • Stichting Combiwel Projecten

Download de juridische structuur
Download de hiërarchische structuur