Elke twee jaar meten we met een klanttevredenheidsonderzoek hoe onze dienstverlening wordt ervaren. En als u een klacht heeft over onze dienstverlening of over een medewerker van Combiwel, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Ook vinden we als maatschappelijke organisatie de veiligheid in de gezinnen en in onze accommodaties belangrijk. Daarom hanteren we bij Combiwel en de bij Combiwel aangesloten organisaties en merken de meldcode (huiselijk) geweld en kindermishandeling.


Overzicht documenten (klik op de titel voor een download in PDF)

Privacyreglement

Centraal Klachtenreglement Combiwel

Klachtenfolder Combiwel voor Kinderen (KDV/VVE/BSO/Peutercombi)

Stappenplan meldcode (Combiwel voor Kinderen)

Stappenplan meldcode (Combiwel)

Neem voor informatie contact op via welkom@combiwel.nl of bel 020 575 47 00.