Privacy-, klachten & meldcode

Combiwel neemt uw privacy serieus en werkt voortdurend aan het op peil houden van de kwaliteit van de dienstverlening. Elke twee jaar meten we met een klanttevredenheidsonderzoek hoe onze dienstverlening wordt ervaren. En als u een klacht heeft over onze dienstverlening of over een medewerker van Combiwel, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Ook vinden we als maatschappelijke organisatie de veiligheid in de gezinnen en in onze accommodaties belangrijk. Daarom hanteren we bij Combiwel en de bij Combiwel aangesloten organisaties en merken de meldcode (huiselijk) geweld en kindermishandeling.


Overzicht documenten (klik op de titel voor een download in PDF)

Privacyreglement

Klachtenfolder Combiwel Algemeen

Klachtenreglement Combiwel Algemeen

Klachtenfolder Combiwel voor kinderen (KDV/VVE/BSO/Peutercombi)

Klachtenreglement Combiwel voor kinderen (KDV/VVE/BSO/Peutercombi)

Stappenplan meldcode (huiselijk) geweld en kindermishandeling
Combiwel stelt gratis de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ter beschikking.
Sinds het invoeren in 2012 hebben wij ervaring en kennis opgedaan die we graag met u delen.

Wij bieden het volgende:
– Advies voor het maken en implementeren van de meldcode;
– Ondersteuning bij de invoer van de meldcode;
– Het vervullen van de rol van aandachtsfunctionaris.

Neem voor informatie contact op met Marysia Mensink: m.mensink@combiwel.nl of 020 575 47 00.