afbeelding extra BW3

Kwaliteit

Kwaliteit speelt dan ook op elk niveau in de organisatie; elke medewerker, ongeacht afdeling en functie, heeft hiermee te maken. Kwaliteit is daarmee een vast onderdeel van ons dagelijks werk.

Ons Kwaliteitsbeleid beschrijft het beleid van Combiwel met betrekking tot het borgen en optimaliseren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Het bevat de scope, de norm, de visie en uitgangspunten, de beschrijving van het systeem en een overzicht van taken en verantwoordelijkheden m.b.t. specifieke ‘kwaliteitsitems’.

Combiwel vindt het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden en onregelmatigheden binnen de organisatie. Hiervoor is bij Combiwel een klokkenluidersregeling vastgesteld. De essentie van de regeling is het beschermen van medewerkers die melding doen van (ernstige) misstanden en onregelmatigheden.

Combiwel is gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 norm. Voor het behouden van de certificering wordt Combiwel jaarlijks gecontroleerd. Zo houdt Combiwel de (bedrijfs)processen scherp en is er blijvend aandacht voor kwaliteit, veiligheid en tevredenheid.

ANBI

De volgende stichtingen hebben de ANBI status.
Stichting Combiwel Buurtwerk (RSIN 857787366)
Stichting Combiwel Buurtteams (RSIN 857787500)
Stichting Combiwel voor Kinderen (RSIN 857787512)
Stichting Combiwel Projecten (RSIN 8522)

Stichting Combiwel Buurtteams formulier publicatieplicht ANBI 
Stichting Combiwel voor kinderen formulier publicatieplicht ANBI
Stichting Combiwel Projecten formulier publicatieplicht ANBI
Stichting Combiwel Buurtwerk formulier publicatieplicht ANBI