Buitenschoolse opvang

Schooltijden sluiten meestal niet goed aan op uw werk- of studietijden. Daar hebben wij een oplossing voor. Na schooltijd en in de schoolvakanties zorgen wij dat uw kind veilig en met plezier wordt opgevangen, kan spelen met de andere kinderen of in alle rust een boek kan lezen of een spelletje kan doen. Is het mooi weer? Dan nemen we uw kind mee naar buiten om te sporten of te spelen. Op een aantal locaties kunt u uw kind al bij ons brengen voordat de school begint.

Buiten Schoolse Opvang (BSO)
Na schooltijd, op de vrije middagen en in de schoolvakanties (dit is een keuzemogelijkheid) zorgen wij dat uw kind veilig en met plezier wordt opgevangen, kan spelen met andere kinderen of in alle rust een boek kan lezen of een spelletje kan doen. Uw kind wordt uit school opgehaald. Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van de BSO loopt uw kind dan samen met de andere kinderen naar de BSO locatie. Is het mooi weer? Dan nemen we uw kind mee naar buiten om te sporten of te spelen.

Voor Schoolse Opvang (VSO)
Op een aantal locaties kunt u uw kind in de vroege ochtend al bij ons brengen, voordat de school begint. Wij zorgen er voor dat uw kind in alle rust en op tijd naar de klas gaat. Informeer of de locatie van uw keuze deze opvang biedt.

Activiteiten, spelen en bewegen
We zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. We vinden het belangrijk dat we ook naar buiten gaan met de kinderen en dat we sporten of buitenspelletjes doen.