Buitenschoolse opvang

Schooltijden sluiten meestal niet goed aan op werk- of studietijden. Daar hebben wij een oplossing voor. Na schooltijd en in de schoolvakanties zorgen wij dat je kind veilig en met plezier wordt opgevangen, kan spelen met andere kinderen of in alle rust een boek kan lezen of een spelletje kan doen. We nemen de kinderen vaak mee naar buiten om te sporten en te spelen. Op een aantal locaties kan je kind al komen voordat de school begint.

Buiten Schoolse Kinderopvang (BSO)

Na schooltijd, op de vrije middagen en in de schoolvakanties (dit is een keuzemogelijkheid) zorgen wij dat je kind veilig en met plezier wordt opgevangen, kan spelen met andere kinderen of in alle rust een boek kan lezen of een spelletje kan doen. Je kind wordt uit school opgehaald. Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van de BSO loopt je kind dan samen met de andere kinderen naar de BSO locatie. Is het te ver om te lopen? Dan halen we de kinderen op met een van onze Stints.

Voor Schoolse Kinderopvang (VSO)

Op een aantal locaties kun je je kind al in de vroege ochtend bij ons brengen, voordat de school begint. Wij zorgen er voor dat je kind in alle rust en op tijd naar de klas gaat. Informeer of de locatie van je keuze deze opvang biedt.

Activiteiten, spelen en bewegen

We zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. We vinden het belangrijk dat we ook naar buiten gaan met de kinderen en dat we sporten of buitenspelletjes doen.

Gezond tussendoortje en drinken

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. Wij letten op of je kind ook fruit eet en voldoende drinkt.

Contact met ouders/verzorgers

Door het geven van individuele aandacht zorgen we ervoor dat kinderen door ons worden gezien. Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we over de bijzonderheden van de dag. Als je vragen hebt over de opvoeding of over het gedrag van je kind, proberen wij te adviseren. Over de algemene zaken op de groep of op de locatie worden er ouderavonden georganiseerd.

Uurtarieven, contractvormen en de Kinderopvangtoeslag

Klik hier voor informatie op de website van Combiwel voor Kinderen.