Combiwel Junior

Ontdek je Talent met Combiwel junior
Ieder kind heeft het recht zijn of haar talent te ontdekken en te ontwikkelen. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten kinderen in gestimuleerd en bij geholpen worden. Sommige kinderen krijgen ondersteuning en ontwikkelkansen van huis uit mee, voor deze groep kinderen organiseren onze talentmakelaars diverse cursussen en projecten. De talentmakelaars zijn intermediair tussen vraag en aanbod in de buurt en op scholen. Voor andere kinderen, voor wie deze ondersteuning niet vanzelfsprekend is organiseren de kindercoaches proeftuinen waarin kinderen laagdrempelig kunnen kennismaken met de verschillende talentgebieden en activiteiten die Combiwel junior organiseert.

Deskundig personeel
Combiwel junior levert kwaliteit en werkt met goed opgeleid en deskundig personeel. We zijn uniek in de stad met de inzet van zowel talentmakelaars als kindercoaches. Onze talentmakelaars hebben kennis van zaken, jarenlange ervaring en een avontuurlijke instelling. Zij zijn de spin in het web op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling, weten wat er speelt, volgen trends en vragen om feedback. Zij betrekken de scholen bij de buurt, en de buurt bij de scholen.Onze kindercoaches zijn een bekend gezicht in de wijk en op school. Zij weten wat er speelt binnen de gezinnen en zijn intermediair van het Jongerencultuurfonds en Jeugdsportfonds.

Actief meedoen aan maatschappelijk leven
Ontdekken waar je talenten liggen vinden wij belangrijk! De taak om kinderen kennis te laten maken met nieuwe kunsten, manieren, vaardigheden, personen, denkwijzen en hun eigen creativiteit nemen we serieus en is niet meer weg te denken uit Amsterdam.Brede Talentontwikkeling motiveert kinderen om actief mee te doen aan het maatschappelijke leven, stimuleert jongeren om hun school af te maken en brengt kinderen en jongeren sportief in beweging.

Activiteiten in vijf talentgebieden
Het belangrijkste doel is dat elk kind meedoet en dat een kind, ongeacht de financiële situatie kan ontdekken waar zijn talent ligt. De kindercoach begeleidt het kind en de ouder, signaleert en verwijst door. Combiwel junior organiseert activiteiten die aansluiten bij één van de vijf talentgebieden: kunst & cultuur, techniek & natuur, nieuwe media & communicatie, beroep & burgerschap en sport & gezondheid. Onze programma’s sluiten aan op wensen van de scholen.