Feiten & Cijfers

In onze digitale jaaroverzichten doen doen wij een greep uit het aanbod dat Combiwel en de bij Combiwel aangesloten werkeenheden hebben gerealiseerd en beschrijven wij op hoofdlijnen de organisatorische ontwikkelingen. Een aantal onderwerpen zijn voorzien van ‘tellers’ met kengetallen. Klik hieronder op de link naar een jaarbericht.

jaarbericht2017.combiwel.nl

Met onze jaarrekeningen geven wij een beeld van de inkomsten en uitgaven en verantwoorden wij de ons door derden ter beschikking gestelde middelen.

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Combiwel haar juridische structuur gewijzigd waarbij drie nieuwe stichtingen zijn opgericht:

  • Stichting Combiwel voor Kinderen
  • Stichting Combiwel Buurtwerk
  • Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening

Voor deze stichtingen zijn daarom nog geen jaarrekeningen beschikbaar. De activiteiten van deze stichtingen waren tot 1 januari ondergebracht binnen Ondernemend Welzijn BV en Combiwel Bredeschool BV.

Jaarrekeningen 2016
Stichting Combiwel Amsterdam
Combiwel Brede School B.V.
Combiwel Ondernemend Welzijn B.V.
Stichting Combiwel Projecten