Feiten & Cijfers

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Combiwel haar juridische structuur gewijzigd waarbij drie nieuwe stichtingen zijn opgericht:

  • Stichting Combiwel voor Kinderen
  • Stichting Combiwel Buurtwerk
  • Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening

De activiteiten van voornoemde stichtingen waren tot 1 januari 2018 ondergebracht binnen Combiwel Ondernemend Welzijn BV en Combiwel Bredeschool BV.

Verder bestaat de juridische structuur uit Stichting Combiwel Projecten (Kamers met Kansen) en Stichting Combiwel Amsterdam (bestuurder van alle hiervoor genoemde stichtingen).

Digitaal Jaarbericht

In onze digitaal jaaroverzicht 2018 doen wij een greep uit het aanbod dat Combiwel heeft gerealiseerd en beschrijven wij op hoofdlijnen de organisatorische ontwikkelingen.
Klik  HIER voor het Combiwel jaarbericht 2019


Jaarrekeningen 2019

Stichting Combiwel Amsterdam
Stichting Combiwel Madi SHV 
Stichting Combiwel Projecten
Stichting Combiwel voor Kinderen
Stichting Combiwel Buurtwerk