Huiskamer van de Buurt | Dagbesteding nieuwe stijl

De Huiskamer van de Buurt is voor bewoners met een fysieke, sociale of psychische beperking die daardoor moeilijk aansluiting vinden. De huiskamer biedt een veilige en toegankelijke plek. Je kunt er meedoen met activiteiten en legt contact. De begeleiding wordt gedaan door ervaren vrijwilligers die worden ondersteund door professionals.

De huiskamer is in een buurtlocatie die toegankelijk is voor alle buurtbewoners. Zo ontstaat er een mooie mix, is het gezellig en kunnen er samen activiteiten worden gedaan of een spelletje worden gespeeld.

2-drie dames actiefMantelzorgers
Met mantelzorgers is regelmatig contact: met een aantal wekelijks, met sommigen alleen als het nodig is. Het contact met de familie en andere mantelzorgers is warm. Deze contacten en ondersteuning wordt op prijs gesteld en ervaren als een steun in de rug.

Wij bieden in een aantal huiskamers in Stadsdeel Zuid ook ‘Informele Respijtzorg’. Dat wil zeggen, dat vrijwilligers de mantelzorgers ondersteunen door het af en toe over te nemen.

Maaltijden, ook aan huis
Het samen bereiden van maaltijden en gezamenlijk eten vormt een belangrijk onderdeel van het programma; zowel een lunch als warme maaltijd. Een maaltijd aan huis krijgen behoort in de meeste huiskamers ook tot de mogelijkheden; bijvoorbeeld als een deelnemer tijdelijk niet in staat is om te komen door ziekte of een operatie. Dan wordt er in de huiskamers extra gekookt en brengen vrijwilligers of stagiaires de maaltijd aan huis. Er zijn ook ouderen die een extra maaltijd voor de volgende dag mee naar huis nemen.

Contact houden waar mogelijk
Met deelnemers die door ziekte ef een (tijdelijke) fysieke beperking niet naar de huiskamer komen houden we telefonisch contact of contact via huisbezoek. Zo mogelijk haalt een vrijwilliger of stagiaire de deelnemer op met de rolstoel en soms ook met de auto. Indien het contact moeilijker wordt en iemand helemaal niet meer naar de dagbesteding kan komen kunnen we doorverwijzen ‘Informele Ondersteuningsdiensten’ in de buurt.

Contact en locaties Stadsdeel Zuid:
Huiskamers Willibrordus, zie huiskamers Willibrordus | informatie
Contactpersoon: José Helmer j.helmer@combiwel.nl, tel: 06 42 360 117

Huiskamers de Pijp, zie Huiskamers de Pijp | informatie
Contactpersoon: Mariska van der Werf, m.vanderwerf@combiwel.nl, tel: 06 – 415 251 99

Contact en locaties Stadsdeel West:
Huiskamers de Klinker, zie  Huiskamers de Klinker | informatie
Huiskamer De Tagerijn, zie Huiskamer de Tagerijn | informatie

SamenwerkingDafgbesteding in Huiskamers van de Buurt
Bij de Huiskamers van de Buurt werken we samen met:

 • Zorgaanbieders: Cordaan en Amstelring.
 • Woningcorporatie De Alliantie.
 • GGZ-organisaties: GGZ inGeest, Arkin/Roads en Scip, Regenboog Groep.

Nut en resultaat voor de deelnemers
Uit een onderzoek uit 2014 naar de effecten van de huiskamer door ‘Eva Klooster, Onderzoek en Advies’ bleek dat:

 • de geïnterviewden het “vaker hebben van sociale contacten” als een belangrijkste verandering in hun leven ervaren.
 • 80% aangeeft dat, sinds zij naar de dagbesteding in de huiskamer gaan, vaker contact hebben met andere mensen.
 • 75% zegt zich vaker opgewekt te voelen.
 • 50% benoemt dat zij door het bezoek aan de huiskamer meer regelmaat in hun leven heeft gekregen.
 • 33% deelneemt aan activiteiten buiten de huiskamer.

Uitspraken van geintervieuwde deelnemers aan het onderzoek:

 • “Ik ben helemaal alleen, dan zit je maar alleen te eten. Ik leef hier de hele week naartoe.”
 • “Ik heb door de Huiskamer geleerd om makkelijker te kunnen praten en met mensen om te gaan”.
 • “Door de huiskamer heb ik buiten de huiskamer ook meer aanspraak in de Klinker”.
 • “Het belangrijkste is dat mensen een oogje op elkaar houden en dat je een kaartje krijgt als je in het ziekenhuis ligt”.
 • “Dat een van de bezoeksters taart bakt en meeneemt, en dat je een kleinigheidje krijgt met je verjaardag, dat zijn positieve dingen die ik niet had verwacht”