Huiskamer van de Buurt | Dagbesteding nieuwe stijl

Huiskamers van de Buurt is voor buurtbewoners vanaf 50 jaar met een fysieke, sociale of psychische beperking die het moeilijk vinden om sociale aansluiting te vinden en voor wie het gebruik maken van bestaande voorzieningen een te hoge drempel is. De huiskamers bieden een veilige en toegankelijke plek, waar bezoekers kunnen deelnemen aan activiteiten die gericht op ontmoeting, participatie en activering.  De dagbesteding komt met een actieve bijdrage van een deelnemer tot stand. De groepsbegeleiding wordt ondersteund door professionals; ervaren zorgvrijwilligers en vrijwilligers voor de activiteiten zijn aanwezig op de groepen. De beroepskracht is aanwezig op die momenten dat het echt nodig is.

Een huiskamer is gehuisvest in een laagdrempelige buurtlocatie die ook gewoon toegankelijk is voor de buurtbewoners. Wij stimuleren de deelnemers van de Huiskamers van de Buurt, om er ook op andere tijden – al of niet samen met andere groepsleden – deel te nemen aan de reguliere activiteiten van de locatie.

2-drie dames actiefMantelzorgers
Met mantelzorgers is regelmatig contact: met een aantal wekelijks, met sommigen als zich iets voordoet met of afspeelt rond een deelnemer. Het contact met de familie en andere mantelzorgers is warm. Deze contacten en ondersteuning wordt op prijs gesteld en ervaren als een steun in de rug.

Wij bieden in een aantal huiskamers in Stadsdeel Zuid ook ‘Informele Respijtzorg’. Voor meer informatie zie: Respijtzorg in de vorm van dag(deel)opvang

Maaltijden, ook aan huis
Het samen bereiden van maaltijden en gezamenlijk eten vormt een belangrijk onderdeel van het programma; zowel een lunch als warme maaltijd. Een maaltijd aan huis krijgen behoort in de meeste huiskamers ook tot de mogelijkheden; bijvoorbeeld als een deelnemer tijdelijk niet in staat is om te komen door ziekte of een operatie. Dan wordt er in de huiskamers extra gekookt en brengen vrijwilligers of stagiaires de maaltijd aan huis. Er zijn ook ouderen die een extra maaltijd voor de volgende dag mee naar huis nemen.

Contact houden waar mogelijk
Met deelnemers die door ziekte ef een (tijdelijke) fysieke beperking niet naar de huiskamer komen houden we telefonisch contact of contact via huisbezoek. Zo mogelijk haalt een vrijwilliger of stagiaire de deelnemer op met de rolstoel en soms ook met de auto. Indien het contact moeilijker wordt en iemand helemaal niet meer naar de dagbesteding kan komen kunnen we doorverwijzen ‘Informele Ondersteuningsdiensten’ in de buurt (zie ook Buurtdiensten de Pijp).

Contact en locaties Stadsdeel Zuid:
Contactpersoon Helga Spel: h.spel@combiwel.nl | tel. 06 14 59 15 68
Huiskamers Willibrordus, zie huiskamers Willibrordus | informatie
Huiskamers de Pijp, zie Huiskamers de Pijp | informatie
Huiskamer de Buitenhof, zie Huiskamer de Buitenhof | informatie

Contact en locaties Stadsdeel West:
Contactpersoon Anne Elberse: a.elberse@combiwel.nl | tel 06 37 71 78 50
Huiskamers de Klinker, zie  Huiskamers de Klinker | informatie
Huiskamer De Tagerijn, zie Huiskamer de Tagerijn | informatie

SamenwerkingDafgbesteding in Huiskamers van de Buurt
Bij de Huiskamers van de Buurt werken we samen met:

 • Zorgaanbieders: Cordaan en Amstelring.
 • Woningcorporatie De Alliantie.
 • GGZ-organisaties: GGZ inGeest, Arkin/Roads en Scip, Regenboog Groep.

Nut en resultaat voor de deelnemers
Uit een onderzoek uit 2014 naar de effecten van de huiskamer door ‘Eva Klooster, Onderzoek en Advies’ bleek dat:

 • de geïnterviewden het “vaker hebben van sociale contacten” als een belangrijkste verandering in hun leven ervaren.
 • 80% aangeeft dat, sinds zij naar de dagbesteding in de huiskamer gaan, vaker contact hebben met andere mensen.
 • 75% zegt zich vaker opgewekt te voelen.
 • 50% benoemt dat zij door het bezoek aan de huiskamer meer regelmaat in hun leven heeft gekregen.
 • 33% deelneemt aan activiteiten buiten de huiskamer.

Uitspraken van geintervieuwde deelnemers aan het onderzoek:

 • “Ik ben helemaal alleen, dan zit je maar alleen te eten. Ik leef hier de hele week naartoe.”
 • “Ik heb door de Huiskamer geleerd om makkelijker te kunnen praten en met mensen om te gaan”.
 • “Door de huiskamer heb ik buiten de huiskamer ook meer aanspraak in de Klinker”.
 • “Het belangrijkste is dat mensen een oogje op elkaar houden en dat je een kaartje krijgt als je in het ziekenhuis ligt”.
 • “Dat een van de bezoeksters taart bakt en meeneemt, en dat je een kleinigheidje krijgt met je verjaardag, dat zijn positieve dingen die ik niet had verwacht”