Huiskamers & Ontmoetingscentra

De Huiskamers van de Buurt en de Amsterdamse Ontmoeting Centra zijn bijzondere buurtvoorzieningen met een zorgkarakter. We ondersteunen er vrijwilligers en mantelzorgers die in huiskamersfeer in openbare locaties recreatieve dagbesteding bieden aan Amsterdammers met een fysieke, sociale of psychische beperking. We bieden deze dagbesteding nieuwe stijl in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarbij we op professioneel vlak nauw samenwerken met zorgpartners.

Huiskamers van de Buurt
Verspreid over de stad, dichtbij de mensen thuis, heeft Combiwel inmiddels 21 locaties waar een vorm van de Huiskamer van de Buurt wordt aangeboden. De huiskamers zijn gedurende het gehele jaar één tot vier dagdelen per week open en er komen gemiddeld 10 tot 15 deelnemers per keer. Deze ruime openstelling wordt gerealiseerd doordat de voorziening gebruikt maakt van een bestaand openbaar gebouw en vrijwilligers en mantelzorgers het overgrote deel van de begeleiding en de verzorging op zich nemen. Wij zorgen voor de professionele begeleiding, de voorwaarden en het maken van de afspraken over de faciliteiten. Daarvoor werken wij nauw samen met partners in de zorg.

Amsterdamse Ontmoeting Centra
In Noord en in Zuid heeft Combiwel ontmoetingscentra voor mensen met dementie. Deze centra hebben een regionale functie. Zorgen voor mensen met dementie is een zware taak. Uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers met dementie nauwelijks de deur uitkomen en dat hun familieleden (mantelzorgers) vaker kampen met gezondheidsproblemen. In onze speciale ontmoetingscentra kunnen de familieleden even worden ontlast en ondersteuning krijgen, terwijl hun familielid met dementie deelneemt aan activiteiten, gaat wandelen met een vrijwilliger of samen luncht met andere bezoekers.