ISO

ISO certificering

De afkorting ISO staat voor het engelstalige begrip International Organization for Standardization. Het is een kwaliteitskeurmerk voor organisaties die voldoen een alle eisen voor een ISO certificering. Combiwel voldoet aan de eisen van de ISO norm 9001. Voor het behouden van de certificering wordt Combiwel jaarlijks gecontroleerd. Zo houdt Combiwel de (bedrijfs)processen scherp en is er aandacht voor kwaliteit, veiligheid en tevredenheid. Klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken maken hier deel van uit.

Fiscaal nummer Combiwel Ondernemend Welzijn BV: 73.11.084
RSIN nummer Stichting Combiwel voor Kinderen: 857787512
RSIN nummer Stichting Buurtwerk: 857787366
RSIN nummer Stichting Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening: 857787500