ISO en ANBI

ISO certificering

De afkorting ISO staat voor het engelstalige begrip International Organization for Standardization. Het is een kwaliteitskeurmerk voor organisaties die voldoen een alle eisen voor een ISO certificering. Combiwel voldoet aan de eisen van de ISO norm 9001. Voor het behouden van de certificering wordt Combiwel jaarlijks gecontroleerd. Zo houdt Combiwel de (bedrijfs)processen scherp en is er aandacht voor kwaliteit, veiligheid en tevredenheid. Klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken maken hier deel van uit.

ANBI

De volgende stichtingen hebben de ANBI status.
Stichting Combiwel Buurtwerk (RSIN 857787366)
Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening (RSIN 857787500)
Stichting Combiwel voor Kinderen (RSIN 857787512)
Stichting Combiwel Projecten (RSIN 8522)