Kinderdagverblijven

Veilig, sfeervol en leerzaam, dat is onze kinderopvang. In West bieden we opvang voor 0 tot 4 jarigen in onze twee kinderdagverblijven voor baby’s, dreumessen en peuters. Deze zijn het hele jaar door geopend. Je kind kan er een mooie tijd beleven en wordt in een vaste groep geplaatst. Zo zien de kinderen dagelijks de vertrouwde vriendjes en de gezichten van de vaste pedagogisch medewerkers. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van je kind.

Potgieter (KDV), Potgieterstraat 34, 1053 XX, Amsterdam West/Centrum/Oud-West/Baarsjes
Houthaven (KDV), Revaleiland 1, 1014 ZG, Amsterdam West/Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt/Houthavens

Peutercombi voorschool | Kinderopvang in West, Zuid en Noord

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op onze Peutercombi voorscholen. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. We hebben Peutercombi voorschool groepen door de hele stad. Deze zijn vijf dagen per week, hele of halve dagen open.

Klik hier en lees meer over onze Peutercombi voorscholen op de website van Combiwel voor Kinderen

Een opvangdag

Vanzelfsprekend ziet de dag voor een baby er heel anders uit dan voor een peuter. In de babygroepen is sprake van een ritme met eten, slapen en wakker zijn. We zorgen ervoor dat baby’s zoveel mogelijk het vaste ritme van thuis krijgen. Is een baby wakker, dan krijgt het liefdevolle aandacht en wordt er speelgoed aangeboden dat past bij de ontwikkelingsfase. Slaapt een baby, dan zijn we in de buurt om het in de gaten te houden. Voor peuters is structuur in de groep van belang, dat geeft hen vertrouwen en veiligheid. Daarom hebben de dagen voor peuters een vast ritme. Toch is iedere dag bij Combiwel voor Kinderen een avontuur. We laten de kinderen van alles zien, horen, proeven, voelen en meemaken. Zo ontdekken ze hun mogelijkheden en talent.

Activiteiten, spelen en bewegen

We zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. We vinden het belangrijk dat we ook naar buiten gaan en dat we beweegspelletjes doen. Zo stimuleren we ook de motorische ontwikkeling.

Lekker en gezond eten en drinken

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. In de ochtend en in de middag eten we een cracker of fruit en tussen de middag een lunch.

Wennen

Omdat je kind aan de opvanggroep moet wennen, vinden we het belangrijk dat ouders hier de tijd voor nemen. De groepsleiding maakt voor het wennen afspraken, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met je beschikbaarheid.

Contact met ouders/verzorgers

Door het geven van individuele aandacht zorgen we ervoor dat uw kind door ons wordt gezien. Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we over de bijzonderheden van de dag. Als je vragen hebt over de opvoeding of over het gedrag van je kind, proberen wij te adviseren. Over de algemene zaken op de groep of op de locatie worden er ouderavonden georganiseerd.

Uurtarief en Kinderopvangtoeslag

Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je Kinderopvangtoeslag aanvragen. Op basis van het inkomen krijg je dan maandelijks via de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten. Wie weinig verdient krijgt een hoge tegemoetkoming, wie veel verdient krijgt minder terug van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl

Voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag heb je het uurtarief nodig. Onze uurtarieven zijn gebaseerd op de werkelijke kosten en op ons aanbod op de locatie van je keuze. De uurtarieven staan op de website van Combiwel voor Kinderen. Klik op: uurtarieven