Kinderdagverblijven & Peutercombi

U kunt met een gerust hart werken terwijl wij in een veilige, leuke en leerzame omgeving zorgen voor uw kind. Van maandag tot en met vrijdag bieden wij voor 0 tot 4 jarigen hele dagen opvang in kinderdagverblijven en voor 2,5 tot 4 jarigen halve dagen opvang in onze Peutercombi. Onze kinderdagverblijven zijn het gehele jaar door geopend, de Peutercombi’s zijn tijdens de schoolvakanties gesloten. Uw kind wordt in een vaste groep geplaatst. Zo ziet uw kind dagelijks de vertrouwde vriendjes en de gezichten van de vaste pedagogisch medewerkers.

Een opvangdag
Vanzelfsprekend ziet de dag voor een baby er heel anders uit dan voor een peuter. In de babygroepen is sprake van een ritme met eten, slapen en wakker zijn. We zorgen ervoor dat baby’s zoveel mogelijk het vaste ritme van thuis krijgen. Is een baby wakker, dan krijgt het liefdevolle aandacht en wordt er speelgoed aangeboden dat past bij de ontwikkelingsfase. Slaapt een baby, dan zijn we in de buurt om het in de gaten te houden. Voor peuters is structuur in de groep van belang, dat geeft hen vertrouwen en veiligheid. Daarom hebben de dagen voor peuters een vast ritme. Toch is iedere dag bij Combiwel een avontuur. We laten de kinderen van alles zien, horen, proeven, voelen en meemaken. Zo ontdekken ze hun mogelijkheden en talent.

Activiteiten, spelen en bewegen
We zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. We vinden het belangrijk dat we ook naar buiten gaan met de kinderen en dat we met peuters beweegspelletjes doen. Zo wordt hun motorische ontwikkeling gestimuleerd.