Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werkers van ABC Alliantie Welzijn ondersteunen mensen in stadsdeel West die niet goed in staat zijn om zelfstandig hun zaken af te handelen. Ze helpen bijvoorbeeld door het geven van informatie en advies, en bieden hulp bij het schrijven van brieven of het invullen van formulieren. De maatschappelijk werker kan ook helpen bij persoonlijke problemen, zoals echtscheiding of lichte psychische problemen.

Afhankelijk van uw situatie wordt de hulp individueel of groepsverband aangeboden. Indien nodig kan er een sociaal raadslid of een schulddienstverlener worden ingeschakeld om te helpen. Mocht er intensievere hulp nodig zijn, wordt doorverwezen naar een andere instantie, zoals een advocaat of therapeut.