Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werkers van Combiwel Buurtteams ondersteunen mensen in stadsdeel West. Ze helpen bijvoorbeeld door het geven van informatie en advies en bieden hulp bij het schrijven van brieven of het invullen van formulieren. De maatschappelijk werker kan ook helpen bij persoonlijke problemen, zoals echtscheiding of lichte psychische problemen.

Afhankelijk van uw situatie wordt de hulp individueel of groepsverband aangeboden. Indien nodig kan een van de sociaal raadslieden of een schuldhulpverlener worden ingeschakeld om te helpen.