Sociaal raadslieden

Voor vragen van bewoners in Stadsdeel West op het gebied van wetten, regelgeving of sociale voorzieningen, zijn er de Sociaal Raadslieden. Zij kennen de regelgeving en wetten en kunnen adviseren over rechten, plichten, voorzieningen en toeslagen waar burgers recht op hebben.

Bewoners in West kunnen een persoonlijke afspraak maken met een van de Sociaal Raadslieden over:

  • uitkeringen
  • arbeidsrecht
  • belastingen
  • schulden
  • huisvesting
  • onderwijs
  • sociale voorzieningen
  • het aanvragen van voorzieningen of toeslagen
  • het invullen van ingewikkelde formulieren
  • het schrijven van een bezwaarschrift